Priacanthus tayenus, Purple-spotted bigeye : fisheries

You can sponsor this page

Priacanthus tayenus Richardson, 1846

Purple-spotted bigeye
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Priacanthus tayenus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Priacanthus tayenus (Purple-spotted bigeye)
Priacanthus tayenus
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Eupercaria/misc (Various families in series Eupercaria) > Priacanthidae (Bigeyes or catalufas)
Etymology: Priacanthus: Greek, prion = saw + Greek, akantha = thorn (Ref. 45335).  More on author: Richardson.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 20 - 200 m (Ref. 11441).   Tropical; 30°N - 19°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-West Pacific: Persian Gulf to the western coast of India, eastward to the Pacific, where it occurs from Taiwan southward to the Arafura Sea (Ref. 9819) and northern Queensland, Australia (Ref. 3414).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 35.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 11441); common length : 25.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 3483)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits coral or rocky areas. Sometimes forms aggregations. Feeds on a wide variety of benthic animals. Smaller fish are mostly found inshore. Marketed mostly fresh, whole or dried-salted.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Starnes, W.C., 1988. Revision, phylogeny and biogeographic comments on the circumtropical marine percoid fish family Priacanthidae. Bull. Mar. Sci. 43(2):117-203. (Ref. 5403)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 10 March 2015

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 21.9 - 28.3, mean 26.8 °C (based on 847 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5002   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.02138 (0.01559 - 0.02932), b=2.89 (2.81 - 2.97), in cm total length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.8   ±0.3 se; based on diet studies.
Generation time: 1.6 (0.9 - 1.8) years. Estimated as median ln(3)/K based on 10 growth studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (K=0.6-1.23).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (23 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   High.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 65.1 [43.0, 130.9] mg/100g ; Iron = 0.697 [0.447, 1.022] mg/100g ; Protein = 19.7 [18.8, 20.6] % ; Omega3 = 0.154 [0.112, 0.213] g/100g ; Selenium = 41.3 [24.6, 65.6] μg/100g ; VitaminA = 51.5 [21.2, 124.7] μg/100g ; Zinc = 1.19 [0.87, 1.58] mg/100g (wet weight);