Pseudorhombus cinnamoneus, Cinnamon flounder : fisheries

You can sponsor this page

Pseudorhombus cinnamoneus (Temminck & Schlegel 1846)

Cinnamon flounder
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Pseudorhombus cinnamoneus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Pseudorhombus cinnamoneus (Cinnamon flounder)
Pseudorhombus cinnamoneus
Picture by Shao, K.T.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Pleuronectiformes (Flatfishes) > Paralichthyidae (Large-tooth flounders)
Etymology: Pseudorhombus: Greek, pseudes = false + Greek, rhombos = paralelogram (Ref. 45335).  More on authors: Temminck & Schlegel.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển gần đáy; Mức độ sâu 20 - 164 m (Ref. 9494).   Tropical; 34°N - 4°N

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Pacific: South China Sea north to China and Japan (Ref. 9774); also from the Philippines (Ref. 4537).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 35.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 9774); common length : 22.5 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 9774); Tuổi cực đại được báo cáo: 5 các năm (Ref. 72462)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 77-89; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 60 - 69; Động vật có xương sống: 37 - 39. Body brownish, a distinct ocellus at junction of straight and curved parts of lateral line. Many dark rings scattered on body, many dark spots on median fins. A line connecting base of dorsal-fin ray and posterior nostril on eyed side passes behind posterior end of maxilla, or crosses its posterior part. Gill rakers moderately long and slender. Soft ray count of pectoral fin refers to that on ocular side (Ref 9774).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits mud and sand bottoms of shallow coasts or bays (Ref. 9774, 11230, 48637) to 164 m (Ref. 9494). Feeds on small benthic crustaceans and fishes (Ref. 9774). Also caught with small bottom trawls (Ref. 9774). Marketed mostly fresh (Ref. 9774).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Distinct pairing (Ref. 205).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Amaoka, Kunio | Người cộng tác

Masuda, H., K. Amaoka, C. Araga, T. Uyeno and T. Yoshino, 1984. The fishes of the Japanese Archipelago. (plates). Tokai University Press, Shinjuku Tokai Building. Tokyo, Japan. 437 p. (Ref. 711)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)


CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes (gen., sp.) | DiscoverLife | ECOTOX | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank(genome, nucleotide) | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia(Go, tìm) | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 17.8 - 27.4, mean 23.9 °C (based on 197 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00676 (0.00355 - 0.01289), b=3.13 (2.97 - 3.29), in cm total length, based on LWR estimates for this species & Genus-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.0   ±0.66 se; based on food items.
Generation time: 3.5 ( na - na) years. Estimated as median ln(3)/K based on 1 growth studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (K=0.31).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (35 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Very high.