Acanthostracion polygonius, Honeycomb cowfish : fisheries, aquarium

You can sponsor this page

Acanthostracion polygonius Poey, 1876

Honeycomb cowfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Acanthostracion polygonius   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Acanthostracion polygonius (Honeycomb cowfish)
Acanthostracion polygonius
Picture by NOAA\NMFS\Mississippi Laboratory

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Tetraodontiformes (Puffers and filefishes) > Ostraciidae (Boxfishes)
Etymology: Acanthostracion: Greek, akantha = thorn + Greek, ostrakon = shell (Ref. 45335).  More on author: Poey.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 3 - 80 m (Ref. 9710).   Tropical; 41°N - 34°S, 84°W - 34°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Atlantic: New Jersey, USA and Bermuda to Brazil, including the Caribbean and Antilles. Occurs in the Gulf of Mexico, off Florida, 25° 16'N, 83° 37'W (Ref.78464).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 50.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 36453); common length : 25.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 5217); Khối lượng cực đại được công bố: 152.40 g (Ref. 118626)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Bold pattern of hexagons outlined by narrow dark lines; centers and areas between hexagons pale (Ref. 26938). Purplish blue on sides and ventrally (Ref. 13442).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Occurs in clear water around coral reefs. Feeds on sponges, alcyonarians, tunicates, and shrimp. Uncommon and wary (Ref. 9710). Consumed fresh, generally roasted (Ref. 5217).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Matsuura, Keiichi | Người cộng tác

Smith-Vaniz, W.F., B.B. Collette and B.E. Luckhurst, 1999. Fishes of Bermuda: history, zoogeography, annotated checklist, and identification keys. American Society of Ichthyologists and Herpetologists Special Publication No. 4. 424 p. (Ref. 35505)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 07 June 2011

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Reports of ciguatera poisoning (Ref. 30303)

Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 21.4 - 28, mean 25.9 °C (based on 318 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5625   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.02818 (0.01692 - 0.04693), b=2.83 (2.68 - 2.98), in cm total length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  2.0   ±0.0 se; based on diet studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Fec assumed to be > 10,000).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (26 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   High.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 38.6 [13.6, 84.1] mg/100g ; Iron = 0.661 [0.395, 1.326] mg/100g ; Protein = 18.3 [15.9, 20.6] % ; Omega3 = 0.0951 [, ] g/100g ; Selenium = 40.9 [18.7, 88.9] μg/100g ; VitaminA = 19.4 [4.8, 76.1] μg/100g ; Zinc = 1.21 [0.75, 1.97] mg/100g (wet weight);