Arripis georgiana, Australian herring : fisheries, gamefish
This page is sponsored by
FishBase Consortium Member

Arripis georgiana (Valenciennes, 1831)

Australian herring
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Arripis georgiana (Australian herring)
Arripis georgiana
Picture by Good, P.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Scombriformes (Mackerels) > Arripidae (Australian salmon)
Etymology: Arripis: Latin, arripio, arripere = to take something suddenly.
More on author: Valenciennes.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

Biển; Thuộc về nước lợ; Mức độ sâu 1 - ? m (Ref. 6390). Temperate; 26°S - 39°S, 112°E - 150°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Indian Ocean: endemic to the southern coasts of Australia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 41.0 cm FL con đực/không giới tính; (Ref. 27296); Khối lượng cực đại được công bố: 800.00 g (Ref. 27296); Tuổi cực đại được báo cáo: 7 các năm (Ref. 27652)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 9; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 16; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 10; Động vật có xương sống: 25. Large eyes, diameter of which about one fifth of the head length. Body scales are slightly rough to touch. Body coloration: green above and silvery below with vertical rows of golden spots on the upper sides, tips of the caudal fin are black. Juveniles have dark golden bars on their sides (Ref. 6390). Length of upper lobe of caudal fin < 29.9% SL (Ref. 9701).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Usually found inshore in bays and estuaries over seagrass beds or near areas of seaweed (e.g. kelp), on rocky reefs, and along ocean beaches. Juveniles are found in inshore coastal waters, bays and inlets (Ref. 6390). Feed on small fish and prawns (Ref. 27946).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Both small, undeveloped ova (eggs) and larger ripe ova are present in the ovary at the same time. This phenomenon suggests that these species are either partial spawners (i.e. only some of the ova are spawned each time) or that the small ova remain in the ovary after spawning and are resorbed (Ref. 27945).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Kailola, P.J., M.J. Williams, P.C. Stewart, R.E. Reichelt, A. McNee and C. Grieve, 1993. Australian fisheries resources. Bureau of Resource Sciences, Canberra, Australia. 422 p. (Ref. 6390)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; cá để chơi: đúng
FAO - Các nghề cá: landings; Publication: search | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Các nghề cá: landings; Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 123201): 15.2 - 20.5, mean 17.4 °C (based on 92 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.6250   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00955 (0.00352 - 0.02589), b=3.01 (2.79 - 3.23), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.3   ±0.76 se; based on food items.
Generation time: 1.3 (1.1 - 1.9) years. Estimated as median ln(3)/K based on 10 growth studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (K=0.8-1; tm=2-4; tmax=7; Fec=190,000).
Prior r = 0.70, 95% CL = 0.46 - 1.05, Based on 3 stock assessments.
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (22 of 100).
Climate Vulnerability (Ref. 125649):  Very high vulnerability (94 of 100).
Price category (Ref. 80766):   Very high.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 49.3 [28.8, 99.0] mg/100g; Iron = 0.573 [0.349, 1.000] mg/100g; Protein = 20.2 [17.9, 22.3] %; Omega3 = 0.781 [0.419, 1.487] g/100g; Selenium = 9.68 [3.97, 21.32] μg/100g; VitaminA = 15.4 [4.8, 55.3] μg/100g; Zinc = 0.587 [0.409, 0.855] mg/100g (wet weight);