Centropomus undecimalis, Common snook : fisheries, aquaculture, gamefish

You can sponsor this page

Centropomus undecimalis (Bloch, 1792)

Common snook
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Centropomus undecimalis   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Google image
Image of Centropomus undecimalis (Common snook)
Centropomus undecimalis
Picture by Patzner, R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Carangaria/misc (Various families in series Carangaria) > Centropomidae (Snooks)
Etymology: Centropomus: Greek, kentron = sting + Greek, poma, -atos = cover, operculum (Ref. 45335).  More on author: Bloch.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ Cùng sống ở rạn san hô; sống cả ở nước ngọt và nuớc mặn (Ref. 51243); Mức độ sâu - 22 m (Ref. 26912), usually - m (Ref. ).   Tropical; 25°C - 31°C (Ref. 36880); 33°N - 35°S, 98°W - 33°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Atlantic: southern Florida (USA), southeastern coast of the Gulf of Mexico, most of the Antilles and Caribbean coast of Central and South America extending southward to Rio de Janeiro, Brazil; also North Carolina and Texas, USA (Ref. 7251).

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 42 - ? cm
Max length : 140 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 9710); common length : 50.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 3713); Khối lượng cực đại được công bố: 24.3 kg (Ref. 4699); Tuổi cực đại được báo cáo: 7 các năm (Ref. 12193)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 8 - 9; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 10; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 6. 67- to 72 pored scales on lateral line to base of caudal fin (Ref. 26938). Black lateral line (Ref. 13442).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Adults inhabit coastal waters, estuaries and lagoons, penetrating into freshwater; usually at depths less than 20 m (Ref. 3713). Feed on fishes (Gobiidae, Gerreidae, Engraulidae) and crustaceans (shrimps and crabs) (Ref. 35237). Mature individuals congregate at mouths of passes and rivers during the spawning season, May through September (Ref. 3713). Seasonal movements into freshwater occur but poorly understood (Ref. 3713). Marketed fresh (Ref. 5712). Valued game fish and an excellent food fish (Ref. 26938). The world record for hook and line is a 53-lb., 10 ounce fish caught at Parismina Ranch, Costa Rica (Ref. 13442).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Also Ref. 103751.

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Robins, C.R. and G.C. Ray, 1986. A field guide to Atlantic coast fishes of North America. Houghton Mifflin Company, Boston, U.S.A. 354 p. (Ref. 7251)

IUCN Red List Status (Ref. 124695)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 08 February 2019

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; Nuôi trồng thủy sản: Tính thương mại; cá để chơi: đúng
FAO - Nuôi trồng thủy sản: Sản xuất; Các nghề cá: landings; Publication: search | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Nuôi trồng thủy sản: Sản xuất; Các nghề cá: landings; Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | Bể cá công cộng | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 23.5 - 28.1, mean 27.3 °C (based on 864 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5005   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00741 (0.00587 - 0.00936), b=3.02 (2.97 - 3.07), in cm total length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.2   ±0.6 se; based on diet studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (K=0.3-0.49; tm=4; tmax=7; Fec=3 million).
Prior r = 0.87, 95% CL = 0.58 - 1.31, Based on 2 stock assessments.
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate to high vulnerability (46 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Low.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 29.7 [15.8, 55.4] mg/100g ; Iron = 0.712 [0.417, 1.256] mg/100g ; Protein = 19 [17, 21] % ; Omega3 = 0.277 [0.103, 0.716] g/100g ; Selenium = 51.8 [24.8, 108.3] μg/100g ; VitaminA = 58.3 [17.5, 194.9] μg/100g ; Zinc = 0.897 [0.605, 1.365] mg/100g (wet weight);