Micropterus punctulatus, Spotted bass : gamefish

You can sponsor this page

Micropterus punctulatus (Rafinesque 1819)

Spotted bass
Upload your photos and videos
Pictures | Google image

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Centrarchiformes (Basses) > Centrarchidae (Sunfishes)
Etymology: Micropterus: Greek, mikros = small + Greek,pteron = wing, fin (Ref. 45335);  punctulatus: punctulatus meaning dotted, referring to the rows of spots on the lower sides (Ref. 10294).  More on author: Rafinesque.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy.   Subtropical; 40°N - 29°N

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

North America: Mississippi River basin from southern Ohio and West Virginia to southeastern Kansas, and south to the Gulf of Mexico, USA; Gulf Slope drainages from Chattahoochee in Georgia to Guadalupe River in Texas, USA. Introduced in southern Africa and has become established in several isolated water bodies.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 63.5 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 40637); common length : 30.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 12193); Khối lượng cực đại được công bố: 4.7 kg (Ref. 40637); Tuổi cực đại được báo cáo: 7 các năm (Ref. 12193)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabit clear, gravelly flowing pools and runs of creeks and small to medium rivers (Ref. 6465); also found in streams, lakes and reservoirs (Ref. 10294). Juveniles feed on small crustaceans and midge larvae while adults eat insects, larger crustaceans, frogs, worms, grubs and small fish (Ref. 6465, 10294).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Assuming same reproductive mode as M. dolomieu.

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Page, L.M. and B.M. Burr, 1991. A field guide to freshwater fishes of North America north of Mexico. Houghton Mifflin Company, Boston. 432 p. (Ref. 5723)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 01 March 2012

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

cá để chơi: đúng
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5001   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01175 (0.00941 - 0.01468), b=3.06 (3.00 - 3.12), in cm total length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.6   ±0.53 se; based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Assuming tm=3-4).
Vulnerability (Ref. 59153):  High vulnerability (56 of 100) .