Bathytoshia lata, Brown stingray : gamefish

You can sponsor this page

Bathytoshia lata (Garman, 1880)

Brown stingray
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Bathytoshia lata   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Myliobatiformes (Stingrays) > Dasyatidae (Stingrays) > Dasyatinae
  More on author: Garman.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม สัตว์น้ำหน้าดิน; ระดับความลึก 40 - 800 m (Ref. 114953), usually 1 - 200 m (Ref. 114953).   Subtropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Eastern Atlantic: southern France to Angola, including the Mediterranean Sea. Indo-Pacific: widespread, from southern Africa to Hawaii.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 260 cm WD เพศผู้/กระเทย; (Ref. 114953); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 290.0 kg (Ref. 114953)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

This species is huge, plain-coloured, with a disc broad and rhombic, has sharp thorns over its disc and tail in adults; it is moderately elongate, with gently tapering tail to caudal sting, a slender ventral tail fold and a minute dorsal fold; disc width ca. 1.2-1.3 times its length, very thick trunk; narrowly-rounded to angular pectoral-fin apex; short snout, broadly triangular with tip extended slightly and anterior margims weakly undulate; small eyes with orbit length and spiracle 2.1-2.5 in snout length, a broad interorbital space, up to 4.5 times orbit length in adults; broad mouth with 3-5 oral papillae, weak labial furrows, weakly convex lower jaw; very broadly skirt-shaped nasal curtain with its margin fringed; oblique oval nostrils; juveniles (< 60 cm WD) have smooth skin, sometimes with stellate thorns on mid-line of disc; snout and back with thorns more uptight and pointed, some on tail enlarged with broader bases; larger specimens have finely granular with denser cover of large thorns centrally, its tail beyond the sting is very thorny; broad tail, depressed at the base, its length twice disc width, tapering gently to sting, often with one caudal sting, its ventral fold is long, low with base about equal to predorsal length while dorsal fold is barely detectable; pelvic fins are rather small with angular apices. Colour of upper surface plain greyish brown or black; no distinct row of white pores on disc, but usually with irregular white flecks where skin is damaged; tail is dark dorsally before its sting, usually white ventrally; all surfaces are black beyond sting; ventral surface entirely white, black ventral fold (Ref. 114953).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Demersal or benthic on insular and continental shelves (Ref.58048, 58302); on on upper slopes to 800 m (Ref. 114953). Found on sand or mud bottoms, sometimes near coral reefs (Ref. 12951). Feeds on crabs, prawns and small bony fishes (Ref. 114953). Ovoviviparous (Ref. 50449). Males mature at ca. 100 cm WD, and females ca. 110 cm WD; pups born at ca. 35 cm WD; but these data measurements needs confirmation (Ref. 114953). Caught often by demersal tangle net and longline fisheries operating in shelf waters.Utilized for its meat, cartilage and thorny tail (58048).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Exhibit ovoviparity (aplacental viviparity), with embryos feeding initially on yolk, then receiving additional nourishment from the mother by indirect absorption of uterine fluid enriched with mucus, fat or protein through specialised structures (Ref. 50449). Distinct pairing with embrace (Ref. 205).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : McEachran, John | ผู้ร่วมมือ

Last, P.R., W.T. White, M.R. de Carvalho, B. Séret, M.F.W. Stehmann and G.J.P. Naylor, 2016. Rays of the world. CSIRO Publishing, Comstock Publishing Associates. i-ix + 1-790. (Ref. 114953)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 10 July 2007

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Traumatogenic (Ref. 6871)

Human uses

การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่
FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 15 - 21.9, mean 20.2 °C (based on 25 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.6250   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00676 (0.00282 - 0.01623), b=3.07 (2.87 - 3.27), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.9   ±0.5 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ต่ำ, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 4.5 - 14 ปี (Assuming fecundity<100).
Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (90 of 100) .
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 17.7 [1.9, 106.4] mg/100g ; Iron = 0.743 [0.142, 2.880] mg/100g ; Protein = 21.9 [19.4, 24.4] % ; Omega3 = 0.221 [0.081, 0.571] g/100g ; Selenium = 36.4 [9.7, 133.6] μg/100g ; VitaminA = 3.79 [0.85, 17.47] μg/100g ; Zinc = 0.426 [0.111, 1.550] mg/100g (wet weight);