Scaphirhynchus platorynchus, Shovelnose sturgeon : gamefish, aquarium

You can sponsor this page

Scaphirhynchus platorynchus (Rafinesque, 1820)

Shovelnose sturgeon
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Scaphirhynchus platorynchus (Shovelnose sturgeon)
Scaphirhynchus platorynchus
Picture by Moreau, J.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Acipenseriformes (Sturgeons and paddlefishes) > Acipenseridae (Sturgeons) > Scaphirhynchinae
Etymology: Scaphirhynchus: Greek, skaphe, -eos = boat + Greek, rhyngchos = snout (Ref. 45335);  platorynchus: From the words platy, meaning broad and rynchus, meaning snout (Ref. 10294).  More on author: Rafinesque.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy; di cư trong nước ngọt (Ref. 51243).   Temperate; 10°C - 20°C (Ref. 2060); 50°N - 30°N

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

North America: USA in Mississippi River basin from west Pennsylvania to Montana and south to Louisiana; Mobile Bay drainage, Alabama and Mississippi; upper Rio Grande, New Mexico. Considered endangered (Ref. 6866). International trade restricted (CITES II, since 1.4.98).

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 54.7, range 45 - ? cm
Max length : 108 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 86798); common length : 72.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 12193); Khối lượng cực đại được công bố: 4.9 kg (Ref. 4699); Tuổi cực đại được báo cáo: 43 các năm (Ref. 50937)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Bases of outer barbels in line with or ahead of inner barbels (Ref. 86798).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Occurs in the bottom of main channels and embayments of large turbid rivers; frequently in flowing water over sand and mixed with gravel and mud. Feeds primarily on larvae of aquatic insects (especially burrowing mayflies, caddis larvae and midge larvae (Ref. 10294)), worms, and crustaceans (Ref. 50937). Spawning occurs from April to June in large rivers in areas of swift current and coarse substrates (Ref. 10294).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Robins, C.R., R.M. Bailey, C.E. Bond, J.R. Brooker, E.A. Lachner, R.N. Lea and W.B. Scott, 1991. Common and scientific names of fishes from the United States and Canada. Am. Fish. Soc. Spec. Publ. (20):183 p. (Ref. 3814)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Dễ bị tổn thương, xem Sách đỏ của IUCN (VU) (A3d+4ac); Date assessed: 30 April 2004

CITES (Ref. 123416)


CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

cá để chơi: đúng; Bể nuôi cá: Bể cá công cộng
FAO - Các nghề cá: species profile; Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.6250   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00407 (0.00148 - 0.01125), b=3.16 (2.92 - 3.40), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.5   ±0.3 se; based on diet studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Rất thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là hơn 14 năm (tm=5; tmax=37-43; K=0.13).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate to high vulnerability (54 of 100) .