Acipenser brevirostrum, Shortnose sturgeon : fisheries, gamefish, aquarium

You can sponsor this page

Acipenser brevirostrum Lesueur, 1818

Shortnose sturgeon
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Acipenser brevirostrum   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Acipenser brevirostrum (Shortnose sturgeon)
Acipenser brevirostrum
Picture by JJPhoto

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Acipenseriformes (Sturgeons and paddlefishes) > Acipenseridae (Sturgeons) > Acipenserinae
Etymology: Acipenser: Latin, acipenser = sturgeon, 1853 (Ref. 45335).
More on author: Lesueur.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

Biển; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ gần đáy; di cư biển sông (để đẻ trứng) (Ref. 51243); Mức độ sâu 6 - 53 m (Ref. 93286), usually 6 - 34 m (Ref. 93286). Subtropical; 49°N - 28°N, 82°W - 65°W (Ref. 54259)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

North America: St. John River in Canada to St. Johns River in Florida, USA. International trade banned (CITES I since 1.7.75).

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 50.0, range 45 - 55 cm
Max length : 143 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 6866); common length : 50.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 12193); Khối lượng cực đại được công bố: 23.0 kg (Ref. 6866); Tuổi cực đại được báo cáo: 67 các năm (Ref. 6866)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 33-42; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 18 - 24. Snout short, bluntly V-shaped, not upturned at tip. Barbels short (Ref. 7251). Absence of fontanelle and post dorsal shields. Single row of pre anal shields, 6-11 (Ref. 4639). Dorsal shields 7-13, lateral shields 22-34 (Ref. 4639). Blackish viscera (Ref. 37032). Head and back dark, lower surface white (Ref. 37032). Anal fin origin beneath dorsal fin origin (Ref. 86798).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabit river mouths, lakes, estuaries, and bays; occasionally enters the open sea. Feeds mostly at night over soft substrates; juveniles feed primarily on benthic crustaceans and insects, adults prey on benthic crustaceans, insects and mollusks (Ref. 93252). Maximum known age is 67 years for females and 30 years for males. Flesh of good quality; eggs are suitable for caviar (Ref. 3192).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Page, L.M. and B.M. Burr, 1991. A field guide to freshwater fishes of North America north of Mexico. Houghton Mifflin Company, Boston. 432 p. (Ref. 5723)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Dễ bị tổn thương, xem Sách đỏ của IUCN (VU) (A2bce); Date assessed: 14 September 2016

CITES


CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ; cá để chơi: đúng; Bể nuôi cá: Bể cá công cộng
FAO - Các nghề cá: species profile; Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Các nghề cá: species profile; Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish |
Fatal error: Call to undefined function checkOceanAdaptRecord() in /var/www/html/Summary/SpeciesSummary.php on line 2015