Helcogramma maldivensis

You can sponsor this page

Helcogramma maldivensis Fricke & Randall, 1992

Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Helcogramma maldivensis   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Helcogramma maldivensis
Helcogramma maldivensis
Picture by Greenfield, J.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Blenniiformes (Blennies) > Tripterygiidae (Triplefin blennies) > Tripterygiinae
Etymology: Helcogramma: Greek, helkos, -eos, -ous = ulcer, sore + Greek, gramma = letter, mark (Ref. 45335).  More on authors: Fricke & Randall.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม สัตว์น้ำหน้าดิน; ระดับความลึก - 10 m (Ref. 12235), usually - m (Ref. ).   Tropical; 0°C -

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Western Indian Ocean: presently endemic to the Maldives.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 2.8 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 12235)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 15 - 17; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 9-11; เงี่ยงครีบก้น 1; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 17 - 21; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 35 - 36. Diagnosis: Dorsal fin III + XIII+ 10, 2nd fin twice height of 1st; anal fin I + 16-18; pectoral rays 15 (3+6+6); pelvic fin I, 2, spine short and hidden, segmented rays simple, partially united by membrane. Vertebrae 10 + 25-26. LL total lateral scales 36-38; tubed 13-21 (16-17) scales, ends below 3rd dorsal fin; nape, belly, 1st dorsal fin and anterior anal-fin base scaleless, caudal-fin base with 2 rows of scales. Mandibular pores 3+2-1+3. Labial folds and orbital cirrus absent. Head length 3.4 in SL; eye 2.4, maxilla 2.3 in HL. Males overall reddish with bluish dots and streaks on head, forming stripes anteriorly on body, ventrally light grey, fins pigmented; females paler, without spots and stripes, ventrally white, fins transluscent (Ref. 75031).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Eggs are hemispherical and covered with numerous sticky threads that anchor them in the algae on the nesting sites (Ref. 240). Larvae are planktonic which occur primarily in shallow, nearshore waters (Ref. 94114).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Fricke, Ronald | ผู้ร่วมมือ

Fricke, R. and J.E. Randall, 1992. Tripterygiid fishes of the Maldives Islands, with descriptions of two new species (Teleostei: Blennioidei). Stuttg. Beitr. Naturkd. A Biol. (484):1-13. (Ref. 12235)

IUCN Red List Status (Ref. 124695)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 07 May 2010

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 28.4 - 29, mean 28.9 °C (based on 53 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00550 (0.00248 - 0.01216), b=3.08 (2.89 - 3.27), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.0   ±0.3 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ความสูง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลาน้อยกว่า 15 เดือน (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 1140 [486, 2,589] mg/100g ; Iron = 2.36 [1.27, 4.84] mg/100g ; Protein = 17.8 [16.6, 19.0] % ; Omega3 = 0.278 [0.122, 0.635] g/100g ; Selenium = 43.4 [17.0, 108.8] μg/100g ; VitaminA = 41.4 [13.4, 138.3] μg/100g ; Zinc = 2.2 [1.3, 3.6] mg/100g (wet weight);