Entosphenus lethophagus, Pit-Klamath brook lamprey

You can sponsor this page

Entosphenus lethophagus (Hubbs, 1971)

Pit-Klamath brook lamprey
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Entosphenus lethophagus (Pit-Klamath brook lamprey)
Entosphenus lethophagus
Male picture by FAO

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Petromyzontiformes (Lampreys) > Petromyzontidae (Northern lampreys) > Lampetrinae
  More on author: Hubbs.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด สัตว์น้ำหน้าดิน; ไม่มีการอพยพย้ายถิ่น.   Temperate; 43°N - 41°N

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

North America: Klamath River in south central Oregon (rare) and Pit River in northeastern California, USA.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 22.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 5723); common length : 14.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 12193)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; เงี่ยงครีบก้น 0. Adults: 12.4-18.4 cm TL. Adult body proportions, as percentage of TL (based on ten specimens 12.6-18.4 cm TL): prebranchial length, 8.2-13.3; branchial length, 8.4-10.8; trunk length, 43.4-51.6; tail length, 28.8-35.3; eye length, 1.6-3.2; disc length, 4.1-6.1; urogenital papilla length, 16.0 (percentage of branchial length in a spawning male measuring 12.9 cm TL); trunk myomeres, 58-73. Adult dentition: supraoral lamina, 2-3 unicuspid teeth, usually 3; infraoral lamina, 5-7 unicuspid teeth; 4 endolaterals on each side; endolateral formula, typically 2-2-2-2 or 2-3-3-2, the first and fourth endolaterals may also rarely be unicuspid; 2-3 rows of anterials; first row of anterials, 1 or 5 unicuspid teeth; exolaterals absent; 1 row of posterials with 10-17 teeth, of which 0-12 are bicuspid and the rest unicuspid; transverse lingual lamina, 15-20 unicuspid teeth, the median one slightly enlarged; longitudinal lingual laminae each with undetermined number of unicuspid teeth. Velar tentacles in adults, 5-12, with tubercles; median tentacle shorter than the lateral ones immediately next to it; body coloration (preserved), ventral aspect whitish; oral papillae, 5-26 (Ref. 89241).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Inhabits riffles and runs of clear streams. Ammocoetes larvae occur near weed beds and sand bars. Non-parasitic (Ref. 5723). Freshwater; adults from Crooked Creek, Oregon are sexually mature in mid-March (Ref. 89241).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Page, L.M. and B.M. Burr, 1991. A field guide to freshwater fishes of North America north of Mexico. Houghton Mifflin Company, Boston. 432 p. (Ref. 5723)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 22 February 2012

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: ไม่มีผลประโยชน์
FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5156   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00117 (0.00051 - 0.00272), b=3.00 (2.80 - 3.20), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.1   ±0.7 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (41 of 100) .