Clupea harengus, Atlantic herring : fisheries, gamefish
This page is sponsored by
FishBase Consortium Member

Clupea harengus Linnaeus 1758

Atlantic herring
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Clupea harengus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos |     Sounds | Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Clupea harengus (Atlantic herring)
Clupea harengus
Picture by Svensen, R.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Clupeiformes (Herrings) > Clupeidae (Herrings, shads, sardines, menhadens) > Clupeinae
Etymology: Clupea: Latin, clupea = sardine, derived from Clupeus = shield; doubtless a reference to the scales covering the body of the fish + Greek, odous = teeth (Ref. 45335).  More on author: Linnaeus.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; กร่อย กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; สัตว์น้ำที่อาศัยและอพยพภายในทะเลเท่านั้น (Ref. 51243); ระดับความลึก 0 - 364 m (Ref. 58426), usually 0 - 200 m (Ref. 6683).   Temperate; 1°C - 18°C (Ref. 188); 80°N - 33°N, 79°W - 70°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

North Atlantic: in the west, it ranges from southwestern Greenland and Labrador southward to South Carolina, USA. In the east, it ranges from Iceland and southern Greenland southward to the northern Bay of Biscay and eastward to Spitsbergen and Novaya Zemlya in Russia, including the Baltic Sea (Ref. 188).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 16.7  range ? - ? cm
Max length : 45.0 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 37032); common length : 30.0 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 37032); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 1.1 kg (Ref. 6114); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 25 ปี (Ref. 89560)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 13-21; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 12 - 23; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 51 - 60. Slender fish with a round belly. Scutes without prominent keel; 12 to 16 post-pelvic scutes (Ref. 188). No median notch in upper jaw; operculum without radiating bony striae; the posterior border of its gill opening is evenly rounded. It is blue to greenish-blue dorsally, becoming silvery ventrally. No distinctive dark spots on the body or fins (Ref. 188).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Herring schools move between spawning and wintering grounds in coastal areas and feeding grounds in open water by following migration patterns learned from earlier year classes (Ref. 88171). Juveniles (up to 2 years) shoal close inshore, while adults are found more offshore (Ref. 6683). Adults spend the day in deeper water, but rise to shallower water at night (Ref. 89562). Light is an important factor in controlling their vertical distribution. A facultative zooplanktivorous filter-feeder, i.e., it can switch to filter-feeding if the food density and particle size are appropriate (Ref. 28664). Feed mainly on copepods finding food by visual sense. Herring schools often attract predators such as fish, birds, and marine mammals (Ref. 89563). Schooling, silvery sides, excellent hearing (capable of detecting frequencies between 30-4,000 Hz , Refs. 89391, 89564, 89566), and very fast escape response act as anti-predator devices (Ref. 28664). The most important races in the East Atlantic are the winter-spawning Norwegian and Icelandic herring, the autumn spawning Icelandic and North Sea herring and the Baltic Sea herring. Utilized fresh, dried or salted, smoked, canned and frozen; can be fried, broiled, microwaved and baked (Ref. 9988).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

The herring matures between 2-9 years (Refs. 35388, 82767, 89571). Herring populations are known to use traditional spawning grounds, many of which are along shallow coastal areas (15-40 m depth) or on offshore banks down to 200 m (Refs. 6684, 89572). Spawning usually occurs on gravel or rock bottoms, with the exception of Baltic populations which show a preference for shallow (less than 10 m depth) seaweed beds (Refs. 89520, 89572). Each population spawns only once a year over a relatively short time period (Ref. 89573). At least one population is spawning in any one month of the year, each having a different spawning time and place. The herring is a demersal spawner that releases a ribbon of sticky eggs that sink to the sea bed (Ref. 89574) and adhere to the substrate. The eggs released by a spawning population may be several layers thick which may deprive eggs in the bottom layers of oxygen, causing egg mortality (Ref. 89563). Although higher fecundities were reported earlier (e.g. Ref. 74523), fecundity now ranges from 10,000-60,000 eggs (Ref. 89571). Hatching may take up to 3 weeks, depending on temperature (Ref. 89571). Larvae are pelagic and drift with the current. Note: it is impossible to summarize briefly the wide range of spawning strategies of Atlantic herring; the best reviews are those of Svetovidov (Refs. 4608, 4609) for the Eastern Atlantic Ocean and Hildebrand (Ref. 4607) for the Western Atlantic Ocean.

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Whitehead, P.J.P., 1985. FAO Species Catalogue. Vol. 7. Clupeoid fishes of the world (suborder Clupeoidei). An annotated and illustrated catalogue of the herrings, sardines, pilchards, sprats, shads, anchovies and wolf-herrings. FAO Fish. Synop. 125(7/1):1-303. Rome: FAO. (Ref. 188)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 04 February 2009

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: เน้นการพาณิชย์; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 0.5 - 11.2, mean 6.6 °C (based on 912 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.6250   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00562 (0.00494 - 0.00641), b=3.09 (3.05 - 3.13), in cm total length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.4   ±0.1 se; based on diet studies.
Generation time: 3.4 (3.2 - 3.7) years. Estimated as median ln(3)/K based on 106 growth studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (rm=0.1-0.5; K=0.2-0.6; tm=2-5; tmax=25; Fec=17,300-301,000).
Prior r = 0.45, 95% CL = 0.30 - 0.68, Based on 40 stock assessments.
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (39 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Low.