Nettastoma melanura, Blackfin sorcerer

You can sponsor this page

Nettastoma melanura Rafinesque, 1810

Blackfin sorcerer
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Nettastoma melanura   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Nettastoma melanura (Blackfin sorcerer)
Nettastoma melanura
Picture by Serrano, A.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Anguilliformes (Eels and morays) > Nettastomatidae (Duckbill eels)
Etymology: Nettastoma: Greek, netta = duck + Greek, stoma = mouth (Ref. 45335);  melanura: From the Greek melan meaning black, dark, and oura meaning tail, referring presumably to the dark edges of the posterior part of the dorsal and anal fins..
More on author: Rafinesque.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Tầng nổi biển sâu; Mức độ sâu 37 - 1647 m (Ref. 4454), usually 329 - 860 m (Ref. 47377). Deep-water; 45°N - 30°S, 98°W - 17°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Atlantic: Portugal to the Gulf of Guinea including western Mediterranean. Western Atlantic: Gulf of Mexico to the Guianas and to southern Brazil (Ref. 47377).

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 53.5, range 42 - 68.2 cm
Max length : 79.8 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 96016); Khối lượng cực đại được công bố: 255.50 g (Ref. 96016)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Động vật có xương sống: 190 - 210. Usually five supratemporal pores, SO5 absent. Lateral line pores 43-49. Median vomerine teeth somewhat enlarged. Posterior nostril near anterodorsal margin of eye.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Occurs in holes on muddy bottoms of continental slope. Feeds mainly on crustaceans (Ref. 4776).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Smith, D.G., 1990. Nettastomatidae. p. 172-175. In J.C. Quero, J.C. Hureau, C. Karrer, A. Post and L. Saldanha (eds.) Check-list of the fishes of the eastern tropical Atlantic (CLOFETA). JNICT, Lisbon; SEI; Paris; and UNESCO, Paris. Vol. 1. (Ref. 4454)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 20 October 2011

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: không ích lợi (thú vị)
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 5.4 - 14.4, mean 10.2 °C (based on 488 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5312   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00095 (0.00066 - 0.00137), b=2.95 (2.85 - 3.05), in cm total length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.5   ±0.50 se; based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (Assuming tmax>10).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate to high vulnerability (52 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .