Sauvagella madagascariensis, Madagascar round herring

You can sponsor this page

Sauvagella madagascariensis (Sauvage, 1883)

Madagascar round herring
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Sauvagella madagascariensis (Madagascar round herring)
Sauvagella madagascariensis
Picture by Loiselle, P.V.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Clupeiformes (Herrings) > Clupeidae (Herrings, shads, sardines, menhadens) > Ehiravinae
Etymology: Sauvagella: Because of Sauvage, 1860-1880 and 1875-1891; ichtyologist that studied the Ogowe; author of "Histoire naturelle des poissons de Madagascar";  madagascariensis: Named for the island to which it is endemic, Madagascar (Ref. 33664)  More on author: Sauvage.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด; กร่อย ผิวน้ำ; ระดับความลึก - m (Ref. ), usually - m (Ref. ).   Tropical; 0°C - ; 11°S - 26°S, 42°E - 50°E (Ref. 188)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Africa: mid and lower reaches of eastern coastal rivers and Pangalanes Canal network in Madagascar (Ref. 188, 33664).

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 6.6 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 33664)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 13-17; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 17 - 19; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 41 - 43. Diagnosis: Body elongate, a little compressed; belly rounded, without pre-pelvic scutes, but a pelvic scute present with slender lateral arms; gillrakers few, 17-20 gillrakers on lower limb of first arch; pelvic fin with 1 unbranched and 7 branched finrays, a little anterior to dorsal fin origin; last two anal finrays not separate from others (Ref. 188, 33664). It is distinguished from other non-scuted clupeids of Spratelloides, Dussumieria and Etrumeus by presence of a normal pelvic scute vs. W-shaped (Ref. 188). It is distinguished from Sauvagella robusta by a higher vertebral number, 41-43 vs. 38-40; a shallower body, 15.8-21.1% of standard length vs. 20.8-27.4%; a longer snout, 26.2-33.7% of head length vs. 18.5-26.6%; and a higher anal fin ray count, 17-19 vs. 13-17 (Ref. 33664).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Found in freshwaters, possibly tolerating brackish water (Ref. 188); from sea level to about 450m, mostly in smaller rivers and streams and usually in forested areas (Ref. 56161). Probably planktivorous (Ref. 56161).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Stiassny, M.L.J., 2002. Revision of Sauvagella Bertin (Clupeidae; Pellonulinae; Ehiravini) with a description of a new species from the freshwaters of Madagascar and diagnosis of the Ehiravini. Copeia 2002(1):67-76. (Ref. 33664)

IUCN Red List Status (Ref. 124695)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 29 June 2016

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: ไม่มีผลประโยชน์
FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.7500   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00891 (0.00371 - 0.02139), b=3.03 (2.83 - 3.23), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.1   ±0.3 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ความสูง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลาน้อยกว่า 15 เดือน (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .