Pseudobatos percellens, Chola guitarfish : fisheries, aquarium

You can sponsor this page

Pseudobatos percellens (Walbaum, 1792)

Chola guitarfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Pseudobatos percellens   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Pseudobatos percellens (Chola guitarfish)
Pseudobatos percellens
Picture by Carvalho Filho, A.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Rhinopristiformes (Shovelnose rays) > Rhinobatidae (Guitarfishes)
Etymology: More on author: Walbaum.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม สัตว์น้ำหน้าดิน; ระดับความลึก 0 - 110 m (Ref. 6902), usually ? - 80 m (Ref. 50163). Subtropical; 18°N - 27°S, 82°W - 33°W (Ref. 114953)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Western Atlantic: Caribbean to Brazil, and possibly further south to northern Argentina (Ref. 114953). Eastern Atlantic: tropical waters of West Africa.

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 54.7  range ? - ? cm
Max length : 100.0 cm WD เพศผู้/กระเทย; (Ref. 5217); common length : 70.0 cm WD เพศผู้/กระเทย; (Ref. 5217); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 955.10 g (Ref. 118626)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

Shorter nostrils, no enlarged tubercles on the tip of the snout. Olive gray, reddish brown or chocolate brown. Pale translucent area on either side of rostral ridges. Darker brown spots or blotches on sides. Lower surface pale yellowish, greyish or dusky white, tip of the snout with a more or less conspicuous sooty blotch (Ref. 6902).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Found on shallow, soft bottoms. Ovoviviparous (Ref. 50449). Flesh considered low quality (Ref. 5217). Traded as an aquarium fish at Ceará, Brazil (Ref. 49392).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Exhibit ovoviparity (aplacental viviparity), with embryos feeding initially on yolk, then receiving additional nourishment from the mother by indirect absorption of uterine fluid enriched with mucus, fat or protein through specialised structures (Ref. 50449).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : McEachran, John | ผู้ร่วมมือ

Cervigón, F., R. Cipriani, W. Fischer, L. Garibaldi, M. Hendrickx, A.J. Lemus, R. Márquez, J.M. Poutiers, G. Robaina and B. Rodriguez, 1992. Fichas FAO de identificación de especies para los fines de la pesca. Guía de campo de las especies comerciales marinas y de aquas salobres de la costa septentrional de Sur América. FAO, Rome. 513 p. Preparado con el financiamento de la Comisión de Comunidades Europeas y de NORAD. (Ref. 5217)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Endangered (EN) (A2cd); Date assessed: 05 July 2020

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: การค้า; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: การค้า
FAO - การประมง: landings; Publication: search | FishSource | ทะเลรอบๆเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - การประมง: landings; Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | ฐานข้อมูลแห่งชาติ | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 123201): 19.2 - 28, mean 26.7 °C (based on 456 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5039   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00302 (0.00169 - 0.00541), b=3.07 (2.91 - 3.23), in cm total length, based on LWR estimates for this species & Genus-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.6   ±0.5 se; based on diet studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ต่ำ, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 4.5 - 14 ปี (Fec = 2-13).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  High vulnerability (65 of 100).
Climate Vulnerability (Ref. 125649):  High to very high vulnerability (66 of 100).
Price category (Ref. 80766):   Low.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 25.4 [5.0, 117.1] mg/100g ; Iron = 0.733 [0.188, 2.110] mg/100g ; Protein = 19.3 [17.2, 21.2] % ; Omega3 = 0.221 [0.099, 0.473] g/100g ; Selenium = 25 [7, 69] μg/100g ; VitaminA = 7.74 [2.72, 21.32] μg/100g ; Zinc = 0.582 [0.290, 1.051] mg/100g (wet weight);