Anguilla bengalensis, Indian mottled eel : fisheries, aquaculture, gamefish

You can sponsor this page

Anguilla bengalensis (Gray, 1831)

Indian mottled eel
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Anguilla bengalensis   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Anguilla bengalensis (Indian mottled eel)
Anguilla bengalensis
Picture by Bakalial, B.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Anguilliformes (Eels and morays) > Anguillidae (Freshwater eels)
Etymology: Anguilla: Latin, anguilla, .-ae = eel (Ref. 45335).
More on author: Gray.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ Sống nổi và đáy; Di cư sông biển (để đẻ trứng) (Ref. 51243). Tropical; 23°N - 33°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: Pakistan, India, Sri Lanka, Burma, and the East Indies. Reported from Nepal (Ref. 9496, 12045) and Bangladesh (Ref. 1479).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 200 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 85009); common length : 80.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 4832); Khối lượng cực đại được công bố: 6.0 kg (Ref. 1479)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 250-305; Tia mềm vây hậu môn: 220 - 250; Động vật có xương sống: 106 - 112. Body elongate, head conical, flattened dorsally. Mouth terminal, lips prominent, narrow bands of teeth on jaws, broad band on vomer.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Lives in freshwaters, but also occurs in estuaries and in the sea during early life and near maturity (Ref. 4832). Occurs in freshwater streams, pools and reservoirs and commonly found in mud substrates of tanks and in deep rock pools of rivers (Ref. 41236). Most common eel in Indian inland waters. There exists a good export market for both live elvers and eels. Highly prized as food fish because of its nutritional value. Fish mucous from live fish mixed with rice or wheat flour is used as medicine for arthritis (Ref. 44150).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Talwar, P.K. and A.G. Jhingran, 1991. Inland fishes of India and adjacent countries. vol 1. A.A. Balkema, Rotterdam. 541 p. (Ref. 4832)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Near Threatened (NT) (A2cd); Date assessed: 10 August 2019

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; Nuôi trồng thủy sản: Giống như cách dùng trong tương lai; cá để chơi: đúng
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 26.2 - 29.3, mean 28.3 °C (based on 292 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00076 (0.00037 - 0.00156), b=3.17 (3.00 - 3.34), in cm total length, based on LWR estimates for this Genus-BS (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.8   ±0.7 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Rất thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là hơn 14 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (90 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 55.1 [25.6, 109.3] mg/100g ; Iron = 0.447 [0.234, 0.858] mg/100g ; Protein = 18.8 [17.5, 20.3] % ; Omega3 = 0.483 [0.187, 1.193] g/100g ; Selenium = 79.6 [31.8, 196.7] μg/100g ; VitaminA = 30.6 [5.2, 195.6] μg/100g ; Zinc = 1.03 [0.63, 1.70] mg/100g (wet weight);