Sphyraena guachancho, Guachanche barracuda : fisheries

You can sponsor this page

Sphyraena guachancho Cuvier, 1829

Guachanche barracuda
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Sphyraena guachancho   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Google image
Image of Sphyraena guachancho (Guachanche barracuda)
Sphyraena guachancho
Picture by Freitas, R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Carangaria/misc (Various families in series Carangaria) > Sphyraenidae (Barracudas)
Etymology: Sphyraena: Greek, sphyraina, -es = the name of a fish (Ref. 45335).  More on author: Cuvier.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển; Thuộc về nước lợ; Mức độ sâu 0 - 100 m (Ref. 26999).   Subtropical; 43°N - 37°S, 98°W - 14°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Atlantic: Massachusetts (USA), northern Gulf of Mexico, and throughout the Caribbean Sea to Brazil. Eastern Atlantic: Senegal to Angola, including the Canary Islands and Cape Verde.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 35 - ? cm
Max length : 200 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 27000); common length : 70.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 5217); Khối lượng cực đại được công bố: 1.8 kg (Ref. 57401)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 6; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 9; Tia cứng vây hậu môn 2; Tia mềm vây hậu môn: 8. Diagnosis: 102-119 scales in lateral line; no chevrons on the flanks or, if present, not so well marked as in Sphyraena afra (Ref. 57401).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Occurs in shallow and generally turbid coastal water over muddy bottoms, often around river estuaries. Schooling species (Ref. 6949). Occasionally enters estuaries and brackish waters (Ref. 57401). Feeds on mainly on fishes belonging to the Engraulidae, Clupeidae, Lutjanidae and Synodontidae families and also on squid from the Loliginidae family (Ref. 9626). Maximum reported size: 71cm (Ref. 57401). Marketed fresh and salted.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

De Sylva, D.P., 1990. Sphyraenidae. p. 860-864. In J.C. Quero, J.C. Hureau, C. Karrer, A. Post and L. Saldanha (eds.) Check-list of the fishes of the eastern tropical Atlantic (CLOFETA). JNICT, Lisbon; SEI, Paris; and UNESCO, Paris. Vol. 2. (Ref. 6949)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 29 January 2013

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại
FAO - Publication: search | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 19.4 - 27.9, mean 25.1 °C (based on 752 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00708 (0.00435 - 0.01153), b=2.93 (2.79 - 3.07), in cm total length, based on LWR estimates for this species & Genus-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.4   ±0.3 se; based on diet studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Rất thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là hơn 14 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (79 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Medium.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 23.3 [9.7, 59.8] mg/100g ; Iron = 0.797 [0.337, 2.882] mg/100g ; Protein = 19.5 [17.7, 21.2] % ; Omega3 = 0.531 [0.201, 1.367] g/100g ; Selenium = 27.4 [8.9, 82.4] μg/100g ; VitaminA = 6.09 [1.10, 47.43] μg/100g ; Zinc = 0.462 [0.272, 0.862] mg/100g (wet weight); based on nutrient studies.