Diapterus rhombeus, Caitipa mojarra : fisheries

You can sponsor this page

Diapterus rhombeus (Cuvier, 1829)

Caitipa mojarra
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Diapterus rhombeus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Sounds | Google image
Image of Diapterus rhombeus (Caitipa mojarra)
Diapterus rhombeus
Picture by Duarte, L.O.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Eupercaria/misc (Various families in series Eupercaria) > Gerreidae (Mojarras)
Etymology: Diapterus: Greek, di = two + Greek, pteron = wing, fin (Ref. 45335).  More on author: Cuvier.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển; Thuộc về nước lợ gần đáy; Mức độ sâu 9 - 70 m (Ref. 9626).   Tropical; 35°N - 30°S, 97°W - 32°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Atlantic: southern Gulf of Mexico, Central America and the Antilles to Brazil (Ref. 9626).

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 13 - ? cm
Max length : 40.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 3722); common length : 30.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 3722); Khối lượng cực đại được công bố: 76.30 g (Ref. 118626)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Common in mangrove-lined lagoons; also found over shallow mud and sand grounds in marine areas. Juveniles common in hypersaline lagoons and in brackish water (Ref. 5217). Probably feeds on small benthic invertebrates. Marketed fresh but not highly esteemed. Minimum depth from Ref. 26912.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Woodland, David J. | Người cộng tác

Randall, J.E. and R. Vergara R., 1978. Gerreidae. In W. Fischer (ed.) FAO species identification sheets for fishery purposes. Western Central Atlantic (Fishing Area 31). Vol. 2. pag.var. (Ref. 3722)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 01 March 2010

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ
FAO - Publication: search | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 23.5 - 28, mean 26.5 °C (based on 288 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5625   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01230 (0.01040 - 0.01455), b=3.01 (2.96 - 3.06), in cm total length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.0   ±0.2 se; based on diet studies.
Generation time: 1.6 ( na - na) years. Estimated as median ln(3)/K based on 2 growth studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (18 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Medium.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 281 [128, 581] mg/100g ; Iron = 1.84 [0.81, 3.36] mg/100g ; Protein = 17.6 [15.3, 19.8] % ; Omega3 = 0.441 [0.177, 1.096] g/100g ; Selenium = 76.7 [29.1, 207.1] μg/100g ; VitaminA = 3.57 [0.82, 14.62] μg/100g ; Zinc = 1.34 [0.75, 2.27] mg/100g (wet weight);