More info | Plus d'info | Mais info FishBase

Scientific Names where Genus Equals Nematobrycon
n = 2
 
No. Valid Name Author English Name
1.  Nematobrycon lacortei Weitzman & Fink, 1971 Rainbow tetra
2.  Nematobrycon palmeri Eigenmann, 1911 Emperor tetra
Back to Search
Back to Top