Κοινό Όνομα

(e.g. rainbow trout)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Chinese Arabic Russian Japanese Hindi Greek Περισσότερα αλφάβητα...

Επιστημονικό Όνομα

Advanced Match
Γένος
(e.g. Rhincodon)
Είδη
(e.g. typus)Random Species

Γένος + Είδη

Sp. ID

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Γλωσσάρι

(π.χ.oophagy)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Πληροφορίες ανά Οικογένεια

Πληροφορίες για Οικογένεια
Όλα τα ψάρια
Ονομαστικά είδη
Προσδιορισμός
Φωτογραφίες
Κλείδες προσδιορισμού
Αναφορές (FishBase)
Ελλείψεις φωτογραφιών
Γραμματόσημα
Γραφήματα
Πίνακας Οικολογίας Ειδών
Σημείωση: Οι κατάλογοι μπορεί να είναι ημιτελείς. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι μακροσκελείς και να απαιτούν αρκετή ώρα για να φορτωθούν
Πληροφορίες ανά Χώρα/Νησί

Βιοποικιλότητα
Όλα τα ψάρια
Γλυκού νερού
Θαλασσινό(ά)
Εισαχθέντα
Ενδημικό(ά)
Απειλούμενα
Επικίνδυνο(α)
Υφαλόφιλο(α)
Πελαγικό(ά)
Βαθύβιο(α)
Χρήσεις
Εμπορικό(ά)
Υδατοκαλλιέργειες
Ενυδρειακό εμπόριο
Invasiveness
Ψάρια για αλιεία αναψυχής
Υδατοκαλλιέργειες FAO
Αλιευτική παραγωγή FAO
Αλιευτική παραγωγή ICES
Η θάλασσα γύρω μας
Μετα-συγκομιδικές απώλειες
Εργαλεία
Προσδιορισμός
Κλείδες προσδιορισμού
Οδηγός πεδίου
Παρουσίες
Αναφορές
Ελλείψεις στοιχείων
Ελλείψεις φωτογραφιών
Παράμετροι Ecopath
Πίνακας Οικολογίας Ειδών
Checklist (extended)
Διάφορα
Πληροφορίες για τις χώρες
Προφίλ FAO
Πληροφορίες από ReefBase
Συμβάσεις & Συνθήκες
Συνεργάτες
Γραμματόσημα με ψάρια
Κοινά ονόματα
Δημόσια ενυδρεία
Βάση Δεδομένων για MPA
Συναθροίσεις γεννοβολίας
Σημείωση: Οι κατάλογοι μπορεί να είναι ημιτελείς. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι μακροσκελείς και να απαιτούν αρκετή ώρα για να φορτωθούν
Note: A new dropdown list will appear if a country has a sub-country (ex. Canada, USA, etc.)
Πληροφορίες ανά Οικοσύστημα

Όλα τα ψάρια
Σημειακά στοιχεία
Πληροφορίες για το οικοσύστημα
Ελαστικότητα ψαριών
Τροφικές πυραμίδες
Πίνακας Οικολογίας Ειδών
Βαθύβιο(α)
Παράμετροι Ecopath
Προσδιορισμός
Κλείδες προσδιορισμού
Σημείωση: Οι κατάλογοι μπορεί να είναι ημιτελείς. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι μακροσκελείς και να απαιτούν αρκετή ώρα για να φορτωθούν
Regional Interfaces

Fishbase για την Αμερική
Fishbase για την Αφρική
Fishbase για την Αφρική
FishBase for the Red Sea
FishBase for HighARCS
FishBase for Europe
Σημείωση: Τα εργαλεία που δεν έχουν πλήκτρο επιλογής είναι διαθέσιμα μόνο μέσα από τη σελίδα 'Σύνοψη Είδους".
Πληροφορίες ανά Θέμα

Τροφική Οικολογία
Δίαιτα
Τροφικά αντικείμενα
Κατανάλωση τροφής
Σιτηρέσιο
Θηρευτές

Φυσιολογία/Συμπεριφορά
Μεταβολισμός
Επιφάνεια βραγχίων
Εγκέφαλοι
Όραση
Ήχοι ψαριών
Ταχύτητα Κολύμβησης

Ιστορία ζωής
Αύξηση
Σχέση μήκους-βάρους (L-W)
Κατά μήκος συνθέσεις
Στρατολόγηση
Αναπαραγωγή
Γεννητική Ωρίμανση
Γεννοβολία
Fecundity
Αβγά
Ανάπτυξη Αβγών
Προνύμφες
Δυναμική προνυμφών
Abundance

Χρήσεις
Υδατοκαλλιέργειες
Προφίλ υδατοκαλλιεργειών
Εισαγωγές
Ασθένειες
Σιγκουατέρα
Μεταποίηση
Οικοτοξικολογία
Γενετική
Συχνότητες αλληλόμορφων
Κληρονομικότητα
Otoliths
Mass conversion

Διάφορα
Συμβάσεις & Συνθήκες
CITES
CMS
Εθνικές βάσεις δεδομένων
Ονόματα ανά γλώσσα
Συνεργάτες
Δημόσια ενυδρεία
Αποστολές
Βίντεο
Γραμματόσημα με ψάρια
Uploaded photos online
Editor messages
Σημείωση: Οι κατάλογοι μπορεί να είναι ημιτελείς. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι μακροσκελείς και να απαιτούν αρκετή ώρα για να φορτωθούν
Εργαλεία
Προσδιορισμός
Κλείδες προσδιορισμού
Προσδιορισμός
Δυσμενείς εισαγωγές
Παγκόσμιες εισαγωγές
Invasiveness
Είδη ανά οικοσύστημα
Γραφήματα
Seafood advisory
Shifting Baselines WP2 - Online Toolset
Preferred algae/plants of herbivorous fishes
Εναρμόνιση ονόματος ειδών
Διάγνωση ασθένειας
Η ΙχθυοΣελίδα μου
Εργαλείο ιστορίας ζωής
Ανάλυση κατά μήκος συνθέσεων (L-F)
κενά πληροφόρησης
Η θάλασσα γύρω μας
Τροφικό επίπεδο ISSCAAP
Υδατοκαλλιέργειες FAO
Αλιευτική παραγωγή FAO
Ανάλυση αλιευτικής παραγωγής
Αλιευτική παραγωγή ICES
Classification List
Classification Tree
Στατιστικά στοιχεία ψαριών
Παγκόσμια ρεκόρ
Κωδικοί χώρας
Catalogue of Life
Συλλογές Μουσείων
Ιστορικό συλλογής
Τροφικές πυραμίδες
Παράμετροι Ecopath
AquaMaps
Νέα είδη in FishBase
Νέα είδη in Welt der Fische
Νέες Φωτογραφίες
Στατιστικά Ιστοσελίδας
Τα 100 κορυφαία
Σημείωση: Τα εργαλεία που δεν έχουν πλήκτρο επιλογής είναι διαθέσιμα μόνο μέσα από τη σελίδα 'Σύνοψη Είδους".
Αναφορές
Συγγραφέας
(e.g. Randall)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Έτος
Τίτλος
(e.g. Gilbert Islands)
Πηγή
Αρ. Αναφοράς
(e.g. 32 or 32, 123, 2700)

Περιοδικά για ΨάριαΔημοσιεύσεις ICES

List of publications on fishes in Zootaxa.
You can search references also in the independent Catalog of Fishes.
Associated Journal

Publish in our journal partner Acta Ichthyologica et Piscatoria the results of your primary research on fishes about growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in (2011 impact factor: 0.547).

Indexed Journal

Cybium (publisher: SFI, Société Française d’Ichtyologie)

For journal editors: Would you wish that your journal were indexed in FishBase, please contact our librarian.

Δημοσιεύματα που αναφέρουν τη FishBase

Πώς να αναφέρετε τη FishBase
Για να δοθεί η πρέπουσα αναγνώριση στους αρχικούς συγγραφείς, παρακαλείστε να αναφέρεστε στα δεδομένα που προέρχονται από τη FishBase, με βάση την Κύρια Αναφορά (Main Ref.) ή/και την Αναφορά Δεδομένων (Data Ref.) κάθε εγγραφής

Αναφερθείτε στη FishBase ως
Froese, R. and D. Pauly. Editors. 2016. FishBase.
World Wide Web electronic publication.
www.fishbase.org, version (01/2016).

Disclaimer
FishBase present information on fishes as correctly as possible. However, we can not exclude errors, and neither we nor our partners can be held responsible for any damage that may arise from these.

Copyright
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. (CC-BY-NC).

You are welcome to include text, numbers and maps from FishBase in your own web sites for non-commercial use, given that such inserts are clearly identified as coming from FishBase, with a backward link to the respective source page. Photos and drawings belong to the indicated persons or organizations and have their own copyright statements. Photos and drawings with CC-BY or CC-BY-NC copyrights can be used without further permission, with full attribution to the person or organization and the indication 'from FishBase'.

Σημείωση: Η FishBase είναι διαθέσιμη και σε DC-ROM/DVD, βλέπε την ιστοσελίδα της ή το αντίστοιχο βιβλίο για περισσότερες πληροφορίες. Η FishBase δημιουργήθηκε με τη βοήθεια πολλών συνεργατών και με την υποστήριξη της ΕΕ αλλά και άλλων δωρητών. Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να στείλετε φωτογραφίες, στοιχεία ή ανάτυπα εργασιών


FishBase Team | Web Stats | Add new species | Touch screen | Labels RDE |
For web site technical issues only : WebMaster
For comments : Comments & Corrections
Page last modified on September 2012
FishBase mirror: Paris, France
update ver. 01/2016