You can sponsor this page

Lophiobagrus cyclurus (Worthington & Ricardo, 1937)

African bullhead
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Lophiobagrus cyclurus (African bullhead)
Lophiobagrus cyclurus
Picture by FAO

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Siluriformes (Catfish) > Claroteidae (Claroteid catfishes) > Claroteinae
Etymology: Lophiobagrus: Greek, lophos = crest + Mozarabic, bagre, Greek, pagros = a fish (Dentex sp.) (Ref. 45335).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy; pH range: 7.5 - 8.0; dH range: 15 - 25.   Tropical; 23°C - 26°C (Ref. 2060); 3°S - 9°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Africa: Lake Tanganyika.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 8.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 4967)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Concealed mostly among rocks during daytime. Nocturnal habits prevail (Ref. 45232). Feed on chironomid larvae, beetle larvae and small crustaceans with occasional ingestion of vegetable material (Ref. 6868). Of no food value (Ref. 4967). Mucus is poisonous to other fishes (Ref. 4537).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Spawns in caves. Oviparous (Ref. 205). Previously thought that care of the eggs and young might be done by mouthbrooding solitary males (Ref. 45232); new findings describe the genus Lophiobagrus to be hiding its brood in caves (Ref. 89712).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Risch, L.M., 1986. Bagridae. p. 2-35. In J. Daget, J.-P. Gosse and D.F.E. Thys van den Audenaerde (eds.) Check-list of the freshwater fishes of Africa (CLOFFA). ISNB, Brussels; MRAC, Tervuren; and ORSTOM, Paris. Vol. 2. (Ref. 3236)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 31 January 2006

CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Venomous (Ref. 4537)

Human uses

Các nghề cá: có khả năng có lợi; Bể nuôi cá: Tiềm năng
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5625   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00759 (0.00335 - 0.01717), b=3.04 (2.85 - 3.23), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.3   ±0.44 se; Based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.