You can sponsor this page

Parauchenoglanis punctatus (Boulenger, 1902)

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Parauchenoglanis punctatus
Parauchenoglanis punctatus
Picture by Geerinckx, T.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Siluriformes (Catfish) > Claroteidae (Claroteid catfishes) > Auchenoglanidinae
Etymology: Parauchenoglanis: Greek, para = near + Greek, auchen = neck + Greek, glanis = a fish that can eat the bait without touching the hook; a cat fish (Ref. 45335).  More on author: Boulenger.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy.   Tropical; 24°C - 28°C (Ref. 12468)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Africa: Benito River (Equatorial Guinea), Ogooué basin (Gabon) and lower and middle Congo River basin, including Pool Malebo (Ref. 50834, 74661) and up to the Wagenia Falls (Ref. 106245).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 41.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 50834)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 2. Diagnosis: caudal peduncle short and deep, its depth twice as large as the horizontal distance between the adipose and caudal fin bases and in some specimens even deeper; anterior edge of pectoral spine fully serrate with serrations that are smaller but more numerous than those along posterior edge of spine; barbels very long, e.g. external mandibular barbel reaching beyond tip of pectoral spine, maxillary barbel reaching at least to pectoral spine base; adipose fin always high and solid; typical colour pattern consisting of 6-10 (11) vertical rows of black dots (Ref. 81642).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Geerinckx, T., D. Adriaens, G.G. Teugels and W. Verraes, 2004. A systematic revision of the African catfish genus Parauchenoglanis (Siluriformes: Claroteidae). J. Nat. Hist. 38:775-803. (Ref. 50834)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 16 February 2009

CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: không ích lợi (thú vị)
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5020   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00525 (0.00216 - 0.01277), b=3.09 (2.88 - 3.30), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.8   ±0.6 se; Based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (41 of 100) .