Cottunculus microps, Polar sculpin

You can sponsor this page

Cottunculus microps Collett, 1875

Polar sculpin
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Cottunculus microps   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Cottunculus microps (Polar sculpin)
Cottunculus microps
Picture by Zimmermann, C.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Scorpaeniformes (Scorpionfishes and flatheads) > Psychrolutidae (Fatheads)
Etymology: Cottunculus: Greek, kottos = a fish, diminutive.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Tầng đáy biển sâu; Mức độ sâu 165 - 1342 m (Ref. 58426), usually 165 - 215 m (Ref. 42091).   Deep-water; 79°N - 38°N, 76°W - 36°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

North Atlantic: English Channel, North Sea, Norwegian coastline, Svalbard, southwestern Barents Sea, off Spitzbergen, Bear Island, the Faeroes and Iceland, southeastern coasts of Greenland. Western Atlantic: New Jersey, USA to Gulf of St. Lawrence, Canada and Greenland.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 30.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 35388); common length : 14.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 6696)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Four bony knobs between and behind the eyes. Skin very rough. Body with 3-4 broad, dark vertical bands (Ref. 35388).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Benthic (Ref. 58426). Feeds on polychaetes, mysids, amphipods and pycnogonids. Spawns probably from June to July, ovarian eggs large and few (up to 220) (Ref. 6696). Female lays 200 eggs with a length of 4.5-5 mm (Ref. 35388).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Fedorov, V.V. and J.S. Nelson, 1986. Psychrolutidae. p. 1261-1264. In P.J.P. Whitehead, M.-L. Bauchot, J.-C. Hureau, J. Nielsen and E. Tortonese (eds.) Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. UNESCO, Paris. Vol 3. (Ref. 6696)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)


CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: không ích lợi (thú vị)
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 0.3 - 7.7, mean 2.6 (based on 243 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5039   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.1   ±0.2 se; Based on diet studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (Fec = 66).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (27 of 100) .