You can sponsor this page

Tor putitora (Hamilton, 1822)

Putitor mahseer
Upload your photos and videos
Pictures | Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Tor putitora (Putitor mahseer)
Tor putitora
Picture by JJPhoto

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Cypriniformes (Carps) > Cyprinidae (Minnows or carps) > No subfamily
  More on author: Hamilton.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy; pH range: 7.4 - 8.0; di cư trong nước ngọt (Ref. 51243); Mức độ sâu 0 - ? m (Ref. 56197), usually 0 - 1 m (Ref. 56197).   Subtropical; 13°C - 30°C (Ref. 40948); 34°N - 20°N

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bangladesh (Ref. 4832), Bhutan (Ref. 9418) and Mynmar (Ref. 57739).

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 33 - ? cm
Max length : 275 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 6695); common length : 183 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 6694); Khối lượng cực đại được công bố: 54.0 kg (Ref. 1479)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 4; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 8; Tia cứng vây hậu môn 2; Tia mềm vây hậu môn: 5

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabit streams, riverine pools and lakes. Found in rapid streams with rocky bottom (Ref. 41236). Omnivorous, feeding on fish, zooplankton, dipteran larvae and plant matter (Ref. 40948). Juveniles subsist on plankton while fingerlings feed mainly on algae (Ref. 40948). Ascend streams to breed over gravel and stones and returns to perennial ponds after breeding. The most common Himalayan mahseer and a very attractive sport fish, with excellent food value. Specimens over 30 cm and 5 kg in weight are rarely caught in recent times (Ref. 41236). Threatened due to over harvesting and habitat loss (Ref. 58490).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Migrate from the lower to the middle reaches of streams or rivers to spawn (Ref. 40949). Spawning takes place during low phase of flood (Ref. 56197). Fry are found among stones in marginal areas of the stream (Ref. 56197).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Talwar, P.K. and A.G. Jhingran, 1991. Inland fishes of India and adjacent countries. vol 1. A.A. Balkema, Rotterdam. 541 p. (Ref. 4832)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Endangered (EN) (A2abcd); Date assessed: 05 August 2018

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; Nuôi trồng thủy sản: Tính thương mại; cá để chơi: đúng; Bể nuôi cá: Bể cá công cộng
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates of some properties based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00851 (0.00720 - 0.01006), b=3.00 (2.95 - 3.05), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  2.9   ±0.38 se; Based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 69278):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (tm=1.5; K=0.07; Fec=26,998).
Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (82 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.