Pseudocyttus maculatus, Smooth oreo dory : fisheries

You can sponsor this page

Pseudocyttus maculatus Gilchrist, 1906

Smooth oreo dory
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Pseudocyttus maculatus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Pseudocyttus maculatus (Smooth oreo dory)
Pseudocyttus maculatus
Picture by SeaFIC

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Zeiformes (Dories) > Oreosomatidae (Oreos) > Pseudocyttinae
Etymology: Pseudocyttus: Greek, pseudes = false + Greek, kyttaros, kytos = a convex cavity.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Tầng đáy biển sâu; Ở đại duơng, biển (Ref. 51243); Mức độ sâu 400 - 1500 m (Ref. 5194), usually 900 - 1100 m (Ref. 36731).   Deep-water; 34°S - 67°S, 90°W - 176°W (Ref. 27159)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Southwest Atlantic: off Uruguay to Argentina and the Falklands. Southeast Atlantic: Namibia to South Africa, including the northern part of Walvis Ridge (Ref. 6545). South Pacific: off southern Chile, Bellingshausen and Australian-Antarctic Basin to New Zealand, New South Wales and Tasmania, Australia and the Kerguelen Islands.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 40.0  range ? - 41 cm
Max length : 68.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 58312); common length : 40.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 9258); Khối lượng cực đại được công bố: 5.0 kg (Ref. 6390); Tuổi cực đại được báo cáo: 100 các năm (Ref. 27140)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 5 - 7; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 33-36; Tia cứng vây hậu môn 2-3; Tia mềm vây hậu môn: 31 - 34; Động vật có xương sống: 40 - 43. First dorsal spine longer than second dorsal spine. Opercles fully scaled (Ref. 27159). Female adult chocolate brown in color with darker fins; prejuveniles silvery with numerous dark spots of various sizes which become larger with age (Ref. 6548).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabit continental slopes of all southern continents (Ref. 6545). Adults found near the bottom; juveniles near the surface, usually in association with krill (Ref. 5194). Feed mainly on salps (Ref. 27150). Eggs float near the sea surface and larvae also inhabit surface waters (Ref. 6390). There is no vertical migration during the day or night (Ref. 27150).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Displays seasonally synchronised reproduction (Ref. 6390).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Heemstra, Phillip C. | Người cộng tác

Heemstra, P.C., 1990. Oreosomatidae. p. 226-228. In O. Gon and P.C. Heemstra (eds.) Fishes of the Southern Ocean. J.L.B. Smith Institute of Ichthyology, Grahamstown, South Africa. (Ref. 5194)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 04 February 2009

CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại
FAO(Các nghề cá: Sản xuất; publication : search) | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 2.1 - 6.1, mean 4.2 (based on 189 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 1.0010   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01995 (0.00824 - 0.04832), b=3.00 (2.78 - 3.22), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.6   ±0.57 se; Based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Rất thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là hơn 14 năm (K=0.07; tmax=100; tm=31; Fec=6,000).
Vulnerability (Ref. 59153):  High to very high vulnerability (72 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Medium.