Cyclothone pallida, Tan bristlemouth

You can sponsor this page

Cyclothone pallida Brauer, 1902

Tan bristlemouth
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Cyclothone pallida   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Cyclothone pallida (Tan bristlemouth)
Cyclothone pallida
Picture by SFSA

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Stomiiformes (Lightfishes and dragonfishes) > Gonostomatidae (Bristlemouths)
Etymology: Cyclothone: Greek, kyklothen, in circle, around (Ref. 45335).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Tầng nổi biển sâu; Mức độ sâu 16 - 4663 m (Ref. 58302), usually 600 - 1800 m (Ref. 58302).   Deep-water; 61°N - 40°S, 180°W - 180°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Atlantic, Indian and Pacific: in tropical to temperate waters. Southern Ocean: Indian Ocean sector south of Australia. South China Sea (Ref.74511).

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 4.3  range ? - ? cm
Max length : 4.8 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 5162); 7.5 cm SL (female)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 12-15; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 16 - 19. Light to dark brown in color; transparent or slightly pigmented immediately anterior to anal and dorsal origin; median fin rays and internasal area pigmented; meningeal pigment extending to level of rear margin of eye (Ref. 3991).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Meso- to bathypelagic (Ref. 58302). Oceanic, precise depth range dependent upon developmental stage, latitude, season (Ref. 4769). Does not exhibit diel vertical migrations (Ref. 4769). Lipid content is 2.3 % in fresh body weight and wax ester is 34.0 % in total lipids (Ref. 9193).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Gon, O., 1990. Gonostomatidae. p. 116-122. In O. Gon and P.C. Heemstra (eds.) Fishes of the Southern Ocean. J.L.B. Smith Institute of Ichthyology, Grahamstown, South Africa. 462 p. (Ref. 5162)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 16 May 2013

CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: không ích lợi (thú vị)
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 2.5 - 8.7, mean 4.2 (based on 3651 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5001   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00363 (0.00142 - 0.00928), b=3.07 (2.85 - 3.29), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.2   ±0.36 se; Based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (tm=3.5).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (35 of 100) .