This page is sponsored by
FishBase Consortium Member

Taeniurops meyeni (Müller & Henle, 1841)

Round ribbontail ray
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Videos |     Google image
Image of Taeniurops meyeni (Round ribbontail ray)
Taeniurops meyeni
Picture by Tomeno, V.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Myliobatiformes (Stingrays) > Dasyatidae (Stingrays) > Dasyatinae
Etymology: Taeniurops: From feminine Latin noun, 'taenia' = ribbon or band, ancient Greek 'oura' = tail, referring to fin fold underneath tail and Greek 'ops' = appearance; originally proposed as a subgenus of Taeniura (Richard Bajol, pers. Comm. 06/16)..;  meyeni: Named for Franz Julius Ferdinand Meyen (1804-1840), physician and botanist (R. Bajol, pers.comm. 06/16).  More on authors: Müller & Henle.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม เกี่ยวกับหินโสโครก; ระดับความลึก 1 - 500 m (Ref. 37816), usually 20 - 60 m (Ref. 30573).   Tropical; 41°N - 36°S, 25°E - 77°W

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Indo-West Pacific: Persian Gulf (Ref. 68964), Red Sea and East Africa to southern Japan, Micronesia, tropical Australia and Lord Howe Island. Eastern Pacific: known only from oceanic islands (Cocos and the Galapagos) but because of sheer number, individuals may colonize the Central America mainland (Ref. 28023). More widely known as Taeniura melanospila Bleeker 1853, a junior synonym based on the description of a juvenile specimen.

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?, range 100 - 110 cm
Max length : 330 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 30573); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 150.0 kg (Ref. 11228)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

A large stingray with a circular disc, no thorns, a black and white mottled upper surface, and a deep and prominent ventral skin fold that extends to the tail tip (Ref. 6871).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Occurs in a wide range of habitats, from shallow lagoons to outer reef slopes (Ref. 1602). Feeds on bottom fish, bivalves, crabs and shrimp (Ref. 5578). Ovoviviparous (Ref. 50449). Smallest free-swimming specimen recorded was 33 cm WD. Caught commonly by demersal tangle net fisheries, and occasionally by longline and bottom trawl fisheries. Utilized for its meat and cartilage (Ref.58048). Found singly or in aggregates and usually with jacks and cobia swimming near them (Ref. 12951). Not normally aggressive, but it has been responsible for at least one human fatality. Sought by surf and ski boat anglers in southern Africa, but usually released unharmed (Ref. 5578). Longevity record for a specimen in an aquarium is 81 days (Ref. 12951). May reach disc width in excess of 3 m (Ref. 28023).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Exhibit ovoviparity (aplacental viviparity), with embryos feeding initially on yolk, then receiving additional nourishment from the mother by indirect absorption of uterine fluid enriched with mucus, fat or protein through specialised structures (Ref. 50449). Distinct pairing with embrace (Ref. 205). With up to 7 in a litter (Ref. 6871, 12951).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : McEachran, John | ผู้ร่วมมือ

Last, P.R. and J.D. Stevens, 1994. Sharks and rays of Australia. CSIRO, Australia. 513 p. (Ref. 6871)

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Venomous (Ref. 6871)

Human uses

การประมง: การค้า; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 23.3 - 29.1, mean 28 (based on 1102 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 1.0000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00676 (0.00282 - 0.01623), b=3.07 (2.87 - 3.27), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.2   ±0.69 se; Based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ต่ำมาก, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลามากกว่า 14 ปี (Fec=7).
Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (77 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Low.