Mascarenichthys microphthalmus

You can sponsor this page

Mascarenichthys microphthalmus Schwarzhans & Møller, 2007

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Mascarenichthys microphthalmus
Mascarenichthys microphthalmus
Male picture by W. Schwarzhans & P. R. Møller

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Ophidiiformes (Cusk eels) > Bythitidae (Viviparous brotulas) > Brosmophycinae
Etymology: Mascarenichthys: Named in reference to the Mascarene plate, from where most of the specimens observed so far have been obtained.;  microphthalmus: Name from Greek words 'micros' for small and 'ophthalmos' for eye), refers to the small eye size of this species; noun in apposition.  More on authors: Schwarzhans & Møller.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Sống nổi và đáy.   Temperate

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Southeast Atlantic: South Africa.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 4.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 76869)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 67-69; Tia mềm vây hậu môn: 52 - 55; Động vật có xương sống: 40 - 41. This species possess the following distinguishing characters: D 67-69, A 52-55, pectoral fin rays 19, D/A is 19-22, V in D 2.0; vertebrae 11+29-30 = 40-41; anterior nostril located 1/4 the distance from upper lip to aggregate distance to anterior margin of eye; small eyes, 0.8-1.2 % SL; 2 pairs of free pseudoclaspers, the outer pseudoclasper simple, flap-shaped with pointed tip, broad at base, short, slightly shorter than inner pseudoclasper which is broad, with 3 ridges in anterior, posterior and inward directions and hidden in pocket of wide isthmus (in resting position); 6 scale rows on cheeks on upper part and 3 rows on lower part; presence of upper preopercular pore (Ref. 76869).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Schwarzhans, W. and P.R. Møller, 2007. Review of the Dinematichthyini (Teleostei: Bythitidae) of the Indo-west Pacific. Part III. Beaglichthys, Brosmolus, Monothrix and eight new genera with description of 20 new species. The Beagle, Records of the Museums and Art Galleries of the Northern Territory 23:29-110. (Ref. 76869)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)


CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans


Human uses

FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes (gen., sp.) | DiscoverLife | ECOTOX | Faunafri | Fishtrace | GenBank(genome, nucleotide) | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Cây Đời sống | Wikipedia(Go, tìm) | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.6250   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00447 (0.00178 - 0.01122), b=3.10 (2.87 - 3.33), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.2   ±0.5 se; Based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .