You can sponsor this page

Chiloscyllium punctatum Müller & Henle, 1838

Brownbanded bambooshark
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Videos |     Google image
Image of Chiloscyllium punctatum (Brownbanded bambooshark)
Chiloscyllium punctatum
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Orectolobiformes (Carpet sharks) > Hemiscylliidae (Bamboo sharks)
Etymology: Chiloscyllium: Greek, cheilos = lip + Greek, skylla = a kind of shark (Ref. 45335).  More on authors: Müller & Henle.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม เกี่ยวกับหินโสโครก; ระดับความลึก 0 - 85 m (Ref. 43278).   Tropical; 34°N - 26°S, 78°E - 155°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Indo-West Pacific: Andaman Island and India east to Philippines, north to Japan and south to Australia.

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?, range 87 - ? cm
Max length : 132 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 106604)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 0; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 0. Genus: Nostrils subterminal on snout; pre-oral snout long, mouth closer to eyes than snout tip; eyes and supraorbital ridges hardly elevated; no black hood on head or large spot or spots on sides of body above pectoral fins (Ref. 43278). Caudal fin with a pronounced subterminal notch but without a ventral lobe (Ref. 13575). Species: Young with dark transverse bands and usually a scattering of a few dark spots, bars not prominently edged with black (Ref. 13575, 43278). Adults light-brown, usually without a color pattern (Ref. 13575). Dorsal fins larger than pelvic fins, with projecting free rear tips (Ref. 13575). Body without lateral dermal ridge (Ref. 4832,43278, 13575).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

A common inshore bottom shark found on coral reefs, often in tide pools (Ref. 247). Probably feeds on bottom invertebrates and small fish (Ref. 6871). Oviparous (Ref. 50449). Can survive up to 12 hours out of water (Ref. 247). Gills sometimes infested by larval isopods (Praniza-larva of isopod Gnathia) (Ref. 247). Utilized as food (Ref. 247); for its meat and fins. Caught frequently by demersal gillnet, longline and trawl fisheries operating in insular and continental shelf waters (Ref.58048).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Oviparous, with rounded egg cases (Ref. 247). Paired eggs are laid. Embryos feed solely on yolk (Ref. 50449).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Compagno, L.J.V., 1984. FAO Species Catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 1 - Hexanchiformes to Lamniformes. FAO Fish. Synop. 125(4/1):1-249. Rome, FAO. (Ref. 247)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Near Threatened (NT) ; Date assessed: 31 March 2015

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: การค้า; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: การค้า
FAO(การประมง: species profile; publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 24.6 - 29.1, mean 28.2 (based on 1554 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5039   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00355 (0.00158 - 0.00796), b=3.14 (2.94 - 3.34), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.1   ±0.64 se; Based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ต่ำ, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 4.5 - 14 ปี (Fec assumed to be <100).
Vulnerability (Ref. 59153):  High vulnerability (59 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.