You can sponsor this page

Cheilinus undulatus Rüppell, 1835

Humphead wrasse
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Videos |     Stamps, Coins Misc. | Google image

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Perciformes (Perch-likes) > Labridae (Wrasses) > Cheilininae
Etymology: Cheilinus: Greek, cheilos = lip (Ref. 45335).  More on author: Rüppell.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม เกี่ยวกับหินโสโครก; ระดับความลึก 1 - 100 m (Ref. 58652).   Tropical; 30°N - 23°S

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Indo-Pacific: Red Sea to South Africa (Ref. 35918) and to the Tuamoto Islands, north to the Ryukyu Islands, south to New Caledonia. Formerly known as Vulnerable (A1d+2cd) (Y. Sadovy) but now listed as Endangered in IUCN 2004 and listed in Appendix II of CITES.

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?, range 52 - ? cm
Max length : 229 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 9823); common length : 60.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 5450); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 191.0 kg (Ref. 9710); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 32 ปี (Ref. 51676)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 9; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 10; เงี่ยงครีบก้น 3; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 8. This species is distinguished by the following characters: body deep, its depth 2.2-2.7 times in standard length; dorsal profile of head straight to above eye, then becoming convex; adults develop a large hump on forehead that can protrude anterior to eye; anterior tip of head forming an acute angle; jaws and lips prominent, 2 strong canines anteriorly in each jaw; no enlarged tooth present of rear of upper jaw; D IX,10, continuous; A III,8; dorsal and anal fins of adults very pointed, reaching well posterior to caudal-fin base; pelvic fins of small fish reaching anus, extending beyond anal-fin origin in large adults; pectoral fins with ii unbranched and 10 branched rays; caudal fin rounded; lateral line interrupted below posterior portion of dorsal-fin base, with a total of 22-23 pored scales; scales reaching well onto bases of dorsal and anal fins; scales in front of dorsal fin extending forward to above centre of eye; cheek and opercle scaly; lower jaw without scales. Colour of body olive to green with a vertical dark bar on each scale above and behind pectoral fins; head of adults blue-green to blue with highly irregular undulating yellowish lines; 2 black lines extending posteriorly from eye. Juvenile coloration lighter to white with dark scale bars and prominent black lines extending posteriorly from eyes, as well as 2 lines extending diagonally up and back from eye and 2 diagonally downward on snout in front of eye (Ref. 9823).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Adults inhabit steep outer reef slopes, channel slopes, and lagoon reefs (Ref. 1602). They are benthopelagic at 2-60 m (Ref. 58302). They are usually solitary but may occur in pairs. Juveniles are encountered in coral-rich areas of lagoon reefs, where staghorn Acropora corals abound (Ref. 1602) and also in algae reefs or seagrasses (Ref. 48636, 41878). Adults rove across the reefs by day and rest in reef caves and under coral ledges at night (Ref. 31343). Primary food are mollusks, fishes, sea urchins, crustaceans, and other invertebrates. They are one of the few predators of toxic animals such as sea hares, boxfishes and crown-of-thorns starfish (Ref. 1602). They are oviparous with distinct pairing during breeding (Ref. 205). They are sold in Hong Kong live fish markets (Ref. 27253). This species is captured by hook-and-line and by spear, and is occasionally marketed for food. Juveniles are occasionally seen in the aquarium trade (Ref. 9823).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Oviparous, distinct pairing during breeding (Ref. 205). Also Ref. 103751.

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Westneat, Mark | ผู้ร่วมมือ

Randall, J.E., G.R. Allen and R.C. Steene, 1990. Fishes of the Great Barrier Reef and Coral Sea. University of Hawaii Press, Honolulu, Hawaii. 506 p. (Ref. 2334)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Endangered (EN) (A2bd+3bd); Date assessed: 30 April 2004

CITES (Ref. 115941)


CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Reports of ciguatera poisoning (Ref. 5374)

Human uses

การประมง: มีการค้าเพียงเล็กน้อย; การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การค้า; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: การค้า
FAO(การประมง: การผลิต; publication : search) | FishSource | ทะเลรอบๆเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 24.9 - 28.8, mean 27.5 (based on 580 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5078   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01445 (0.00922 - 0.02267), b=2.99 (2.86 - 3.12), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.0   ±0.61 se; Based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ต่ำ, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 4.5 - 14 ปี (tm = 5-7; tmax = 32).
Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (86 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Very high.