You can sponsor this page

Elops senegalensis Regan, 1909

Senegalese ladyfish
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Elops senegalensis (Senegalese ladyfish)
Elops senegalensis
Picture by Wirtz, P.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Elopiformes (Tarpons and tenpounders) > Elopidae (Tenpounders)
Etymology: Elops: Greek, ellops = a kind of serpent (Ref. 45335).  More on author: Regan.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển; Thuộc về nước lợ; Mức độ sâu ? - 50 m (Ref. 118623).   Tropical; 22°N - 7°S, 26°W - 13°E (Ref. 118623)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Atlantic: West African coast from Mauritania to the Democratic Republic of Congo (Ref. 2844, 4445, 81265). It is often confused with Elops lacerta (Ref. 81265).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 90.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 81265); common length : 60.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 2683); Khối lượng cực đại được công bố: 5.9 kg (Ref. 40637)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Tia cứng vây hậu môn 0. Diagnosis: Elops senegalensis is often confused with Elops lacerta, from which it is distinguished by a smaller number of gill-rakers on the lower limb of the first gill arch, being 11-15 vs. 17-19; and a greater number of small scales in the lateral line, 92-100 vs. 72-83 in E. lacerta (Ref. 2844, 81265).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Coastal pelagic species, occurring inshore and some way up the tidal rivers to the edge of the shelf (Ref. 4445). Feeds on fish and shrimps (Ref. 28587).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Schneider, W., 1990. FAO species identification sheets for fishery purposes. Field guide to the commercial marine resources of the Gulf of Guinea. Prepared and published with the support of the FAO Regional Office for Africa. Rome: FAO. 268 p. (Ref. 2683)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 30 March 2011

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; cá để chơi: đúng
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 23.8 - 28, mean 26.7 (based on 68 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5176   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.1   ±0.70 se; Based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 69278):  .
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (39 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.