Leuciscus leuciscus, Common dace : gamefish, bait

You can sponsor this page

Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)

Common dace
Upload your photos and videos
Pictures | Videos |     Google image
Image of Leuciscus leuciscus (Common dace)
Leuciscus leuciscus
Picture by Pekarik, L.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Cypriniformes (Carps) > Cyprinidae (Minnows or carps) > Leuciscinae
Etymology: Leuciscus: Greek, leykiskos = white mullet (Ref. 45335);  leuciscus: From Greek leucos = bright, shining white.  More on author: Linnaeus.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด; กร่อย กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; pH range: 6.0 - 8.0; สัตว์น้ำจืดที่มีการอพยพอย่างแท้จริงภายในแหล่งน้ำจืดเท่านั้น (Ref. 51243); ระดับความลึก 1 - ? m.   Temperate; 4°C - 22°C (Ref. 41616); 72°N - 41°N, 10°W - 155°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Europe and Asia: North, Baltic, White and Barents Sea basins; Caspian basin, in Volga and Ural drainages; Black Sea basin, from Danube to Dniepr drainages; Atlantic basin, in Seine drainage; Mediterranean basin from Rhône to Arch drainages (France). Only very localized in Danube main river in Romania, in Scandinavia north of 69°N and most of cenral Finland. Populations from Siberia and East Asia usually referred to Leuciscus leuciscus are distinct species, Leuciscus baicalensis and Leuciscus dzungaricus (Ref. 59043). Has become widespread in Europe and gained access to Ireland as a bait fish. At least one country reports adverse ecological impact after introduction (Ref. 1739).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 17.9  range ? - ? cm
Max length : 40.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 30578); common length : 15.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 556); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 1.0 kg (Ref. 30578); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 16 ปี (Ref. 41616)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 2 - 3; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 7-9; เงี่ยงครีบก้น 3; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 8 - 9; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 42 - 46. Diagnosed from congeners in Europe by the following characters: subinferior or subterminal mouth; subequal jaw, upper jaw slightly longer; upper lip tip about level with center of eye; not projecting snout; articulation of lower jaw distinctly behind anterior margin of eye; horizontal branch of preoperculum shorter than vertical branch; and 40-50 + 1-2 scales on lateral line (Ref. 59043). Rarely longer than 30 cm TL; normally 47-52 scales in lateral line; anal fin concave; caudal fin forked with 19 rays (Ref. 41616).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Gregarious fish which swims near the surface (Ref. 30578). Inhabits moderate to fast-flowing large streams to large rivers with rock or gravel bottom. Adults aggregate in dense swarms in winter in the lower reaches of rivers or backwaters and often migrate to spawning streams in autumn and overwinter there. Juveniles spend winter in cavities along the shores. Early juveniles occur in very shallow shoreline habitats and when they grow, they leave the shores for faster-flowing waters. Feeding larvae thrive along shores. Prey on small invertebrates. Spawns in fast-flowing water on shallow gravel beds, often in small tributaries (Ref. 59043). Breeds in March and April (Ref. 30578). Pale yellow eggs are found attached to gravel and stones in shallow, flowing water (Ref. 41678).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Regularly undertake migration of some tens of km to spawning sites, which are often situated in tributaries. Males form large aggregations, each male defending a small territory. Females lay sticky eggs into excavaitons made in gravel (Ref. 59043).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Kottelat, M. and J. Freyhof, 2007. Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol and Freyhof, Berlin. 646 pp. (Ref. 59043)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 05 March 2010

CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Potential pest (Ref. 13686)

Human uses

การประมง: ไม่มีผลประโยชน์; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่; เหยื่อ: usually
FAO(การประมง: การผลิต; publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00692 (0.00395 - 0.01211), b=3.11 (2.97 - 3.25), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species & Genus-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  2.9   ±0.1 se; Based on diet studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (K=0.18-0.25; tm=3-4; tmax=10).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate to high vulnerability (48 of 100) .