You can sponsor this page

Siganus argenteus (Quoy & Gaimard, 1825)

Streamlined spinefoot
Add your observation in Fish Watcher
Native range
Reviewed map
Siganus argenteus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos |     Google image
Image of Siganus argenteus (Streamlined spinefoot)
Siganus argenteus
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Perciformes (Perch-likes) > Siganidae (Rabbitfishes)
Etymology: Siganus: Latin, siganus = a fish, rabbit fish; by the similarity of the nose (Ref. 45335).  More on authors: Quoy & Gaimard.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม เกี่ยวกับหินโสโครก; ระดับความลึก 0 - 40 m (Ref. 9813), usually 1 - 30 m (Ref. 27115).   Tropical; 25°C - 29°C (Ref. 27115); 30°N - 30°S, 32°E - 128°W

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Indo-Pacific: Red Sea and East Africa to Pitcairn. Often the only siganid present on remote islands like Pitcairn, Rapa and Line.

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?, range 20 - ? cm
Max length : 40.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 9813); common length : 25.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 9813)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 13; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 10; เงี่ยงครีบก้น 7; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 9; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 13. This species is distinguished by the following characters: juveniles and adults with body oval and compressed, slender, fusiform, greatest body depth 2.4-3 in SL; anterior nostril with a long flap reaching to or past posterior nostril; last dorsal-fin spine very short, 2.6-3.5 times in longest dorsal-fin spine; last anal-fin spine shortest, 2.1-3.1 times in longest (second or third) anal-fin spine; caudal fin deeply forked. Colour of body blue or greyish above, silvery below; variations in markings (spots, curved lines); head and trunk usually covered with small yellow spots, bars, and commas, much larger than interspaces and quarter to 1/2 size of pupil; spots usually joining to form horizontal wavy lines, particularly on lower sides; yellow pectoral-fin axil, usually yellow stripes along base of dorsal fin and a dark brown bar immediately posterior to the upper opercular margin; colours fade rapidly at death so that head and trunk may be solid brown (Ref. 9813, 90102).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Inhabits coastal and inner reef slopes and lagoons. Usually occurs in large schools that swim fast and well above the substrate, occasionally all diving down to the bottom to feed (Ref. 48637). Juveniles and adults occur in small schools (2-100) around coral reefs, typically in surge zone at reef edge. Juveniles live near the surface in dense aggregations up to several km offshore, migrating to reef flats just prior to metamorphosis. Feeds on algae (Ref. 30573). Juveniles and adults not frequently found in markets; but prejuveniles form a brief but important fishery when migrating on to the reef flat, e.g. combined catch (with Siganus spinus of 16 tonnes in one season in Guam. Prejuveniles eaten fresh, pickled in brine or made into fish paste (Ref. 9813). Consumed as food although it is known to be occasionally poisonous (Ref. 4537). Used in Chinese medicine (Ref. 12166).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Spawn in group (Ref. 240).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Woodland, David J. | ผู้ร่วมมือ

Woodland, D.J., 1990. Revision of the fish family Siganidae with descriptions of two new species and comments on distribution and biology. Indo-Pac. Fish. (19):136 p. (Ref. 1419)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 10 March 2015

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Venomous (Ref. 4537)

Human uses

การประมง: การค้า; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: การค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 24.6 - 29, mean 27.8 (based on 1374 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01479 (0.01177 - 0.01859), b=2.99 (2.94 - 3.04), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  2.0   ±0.0 se; Based on diet studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ความสูง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลาน้อยกว่า 15 เดือน (K=0.75; tm=1).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (22 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   High.