Arnoglossus thori, Thor's scaldfish : fisheries

You can sponsor this page

Arnoglossus thori Kyle, 1913

Thor's scaldfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Arnoglossus thori   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Arnoglossus thori (Thor\
Arnoglossus thori
Picture by Pillon, R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Pleuronectiformes (Flatfishes) > Bothidae (Lefteye flounders)
Etymology: Arnoglossus: Greek, aros, -oy = lamb + Greek, glossa = tongue (Ref. 45335).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển gần đáy; Mức độ sâu 15 - 300 m (Ref. 5979).   Subtropical; 43°N - 6°N, 26°W - 42°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Atlantic: Ireland (Ref. 4704) to Sierra Leone and Cape Verde. Also known from the western Mediterranean and Black Sea.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 12 - ? cm
Max length : 18.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 4704); common length : 12.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 3397); Tuổi cực đại được báo cáo: 10 các năm (Ref. 32766)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 81-91; Tia mềm vây hậu môn: 61 - 69. Second ray of dorsal fin very long, with a conspicuous dark, fringed broad membrane. First 3 or 4 dorsal fin rays generally blackish in adults but only the elongate second ray is dark in immature fishes.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found on the upper 100 m of the continental shelf. Feeds on small fishes and invertebrates (Ref. 4704). Minimum depth reported taken from Ref. 52678 but has been caught in depths inferior to 10m (Ref. 57407).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Amaoka, Kunio | Người cộng tác

Aldebert, Y., M. Desoutter and J.-C. Quéro, 1990. Bothidae. p. 1027-1036. In J.C. Quero, J.C. Hureau, C. Karrer, A. Post and L. Saldanha (eds.) Check-list of the fishes of the eastern tropical Atlantic (CLOFETA). JNICT, Lisbon; SEI, Paris; and UNESCO, Paris. Vol. 2. (Ref. 5979)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 21 May 2013

CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes (gen., sp.) | DiscoverLife | DORIS | ECOTOX | Faunafri | Fishtrace | GenBank(genome, nucleotide) | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Cây Đời sống | Wikipedia(Go, tìm) | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 13.7 - 18.6, mean 15.4 (based on 138 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00708 (0.00553 - 0.00907), b=3.07 (3.01 - 3.13), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.3   ±0.5 se; Based on diet studies.
Generation time: 2.2 ( na - na) years. Estimated as median LN(3)/K based on 2 growth studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (K=0.51-0.58; tm=2; tmax=10).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (25 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Very high.