You can sponsor this page

Sebastes nebulosus Ayres, 1854

China rockfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Sebastes nebulosus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos |     Google image
Image of Sebastes nebulosus (China rockfish)
Sebastes nebulosus
Picture by Lonhart, S.I.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Scorpaeniformes (Scorpionfishes and flatheads) > Sebastidae (Rockfishes, rockcods and thornyheads) > Sebastinae
Etymology: Sebastes: Greek, sebastes = august, venerable (Ref. 45335);  nebulosus: From the Latin nebulosus, meaning 'clouded' (Ref. 27436).  More on author: Ayres.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 3 - 128 m (Ref. 2850), usually ? - 92 m (Ref. 27437).   Temperate; 60°N - 32°N, 155°W - 117°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Pacific: southeast Alaska to Redondo Beach and San Miguel Island, southern California, USA.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 27.0, range 26 - ? cm
Max length : 45.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 27437); Khối lượng cực đại được công bố: 1.7 kg (Ref. 40637); Tuổi cực đại được báo cáo: 79 các năm (Ref. 39247)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 13; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 13-14; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 6 - 8. Head spines strong - nasal, preocular, postocular, tympanic and parietal spines present, supraocular, coronal and nuchal spines absent (Ref. 27437). Parietal ridges very high and thick (Ref. 27437). Mouth small (Ref. 27437). Caudal fin rounded (Ref. 27437). Body blue or black, mottled with yellow; some individuals white ventrally; a broad yellow stripe from about the 3rd dorsal spine runs into or along the lateral line (Ref. 27437). Pelvic, anal and caudal fins are dark (Ref. 27437).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

A territorial species occurring on the open coast, among rocks and reefs (Ref. 2850). Has mildly venomous spines (Ref. 27436). Viviparous (Ref. 34817). One of the tastiest rockfishes (Ref. 2850) but rarely found in markets because it is rarely caught (Ref. 27436).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Viviparous (Ref. 34817).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Eschmeyer, W.N., E.S. Herald and H. Hammann, 1983. A field guide to Pacific coast fishes of North America. Boston (MA, USA): Houghton Mifflin Company. xii+336 p. (Ref. 2850)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)


CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Venomous (Ref. 4690)

Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ; cá để chơi: đúng; Bể nuôi cá: Bể cá công cộng
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 5.5 - 12.2, mean 8.9 (based on 138 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.9   ±0.3 se; Based on diet studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (tm=7; tmax=79).
Prior r = 0.18, 95% CL = 0.12 - 0.28, Based on 1 stock assessment.
Vulnerability (Ref. 59153):  High vulnerability (56 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Medium.