Trachurus japonicus, Japanese jack mackerel : fisheries, aquaculture

You can sponsor this page

Trachurus japonicus (Temminck & Schlegel, 1844)

Japanese jack mackerel
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Trachurus japonicus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Trachurus japonicus (Japanese jack mackerel)
Trachurus japonicus
Picture by Shao, K.T.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Carangidae (Jacks and pompanos) > Caranginae
Etymology: Trachurus: Greek, trachys, -eia, -ys = rough + Greek, oura = tail (Ref. 45335).  More on authors: Temminck & Schlegel.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển; Ở đại duơng, biển (Ref. 51243); Mức độ sâu 0 - 275 m (Ref. 54927), usually 50 - 275 m (Ref. 54927).   Tropical; 46°N - 29°N, 129°E - 148°E (Ref. 54927)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Northwest Pacific: southern Japan, Korean Peninsula to the East China Sea. Pacific Ocean off the coast of southeast Asia.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 18 - 20 cm
Max length : 50.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 56557); common length : 35.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 56557); Khối lượng cực đại được công bố: 660.00 g (Ref. 40637); Tuổi cực đại được báo cáo: 12 các năm (Ref. 56557)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 9; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 30-35; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 26 - 30; Động vật có xương sống: 24. Species with no finlets and the entire lateral line with scutes (69-73) (Ref. 41299).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Adults occur on continental waters (Ref. 41299). Pelagic (Ref. 52947). Juveniles associate with drifting seaweed (Ref. 12114, 12115).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Smith-Vaniz, William F. | Người cộng tác

Masuda, H., K. Amaoka, C. Araga, T. Uyeno and T. Yoshino, 1984. The fishes of the Japanese Archipelago. Vol. 1. Tokai University Press, Tokyo, Japan. 437 p. (text). (Ref. 559)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Near Threatened (NT) (A2bd); Date assessed: 20 July 2017

CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: tính thương mại cao; Nuôi trồng thủy sản: Tính thương mại
FAO(Nuôi trồng thủy sản: Sản xuất; Các nghề cá: Sản xuất, species profile; publication : search) | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 1.8 - 22, mean 13.8 (based on 75 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5001   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01230 (0.00850 - 0.01780), b=2.97 (2.85 - 3.09), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species & Genus-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.4   ±0.45 se; Based on food items.
Generation time: 3.5 (2.0 - 4.5) years. Estimated as median LN(3)/K based on 10 growth studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (K=0.14-0.38; tmax=6).
Prior r = 0.75, 95% CL = 0.49 - 1.12, Based on 2 stock assessments.
Vulnerability (Ref. 59153):  High vulnerability (57 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   High.