You can sponsor this page

Cirrhinus microlepis Sauvage, 1878

Small scale mud carp
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Cirrhinus microlepis (Small scale mud carp)
Cirrhinus microlepis
Picture by Roberts, T.R.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Cypriniformes (Carps) > Cyprinidae (Minnows or carps) > Labeoninae
Etymology: Cirrhinus: Latin, cirrus = curl fringe (Ref. 45335).  More on author: Sauvage.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; สัตว์น้ำจืดที่มีการอพยพอย่างแท้จริงภายในแหล่งน้ำจืดเท่านั้น (Ref. 51243).   Tropical; 19°N - 9°N, 101°E - 108°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Asia: Chao Phraya and Mekong basins in Thailand, Laos, Cambodia and Viet Nam.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 65.0 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 30857); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 5.0 kg (Ref. 10431)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 15-16; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 40. Distinguished from other species of the genus in the area by its count of lateral line scales: 53-60 (Ref. 27732). A large species with very small scales, no barbels, and distinctive coloration. Juveniles silvery with red caudal fin, larger fish with head and body violaceous, rosy, or bluish and caudal fin dusky (Ref. 33488)

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Inhabits large rivers and lowland floodplains (Ref. 12693). Occurs in riffle and deep slow reaches (Ref. 37769). Moves out into the flooded forest where it feeds on leafy plant matter, phytoplankton and insects (Ref. 12693). Migration pattern is markedly different above and below the Khone Falls in the Mekong basin. Below the falls, it makes an upstream migration from Phnom Penh to the Khone Falls between November and February, consisting mainly of sub-adults of sizes 10 to 50 cm. From April to July, it migrates in the opposite direction, from Khone Falls and downstream, constituting mainly of sub-adults up to about 50 cm (Ref. 37770). Above the Khone Falls, from Klong Kaem District, Ubolratchatani in Thailand, fish migrates upstream in February; at Khemmaratch further upstream in Ubolratchatani, it moves upstream in March-April; and at Mukdahan, it goes upstream in May. However, it migrates downstream at Klong Kaem in June-July (Ref. 37770). Only downstream migrations are reported in the Mekong Delta in Viet Nam, constituting mainly of juveniles (2-20 cm), with the smallest fish mainly in June-July and fish between 10 and 20 mainly from September to November (Ref. 37770). From Xayabouri in Laos to Chiang Saen in Thailand, upstream migrations take place from March to August. This appears to be two distinct migrations: one of sub-adults measuring 15-50 cm during March-April and another one of larger fishes of sizes 40 to 90 cm during June-July (Ref. 37770). Not known to persist in impoundments. Individuals caught with dais or traps are often immediately kept alive in fish cages for future sale. Marketed fresh and sometimes dried and salted (Ref. 12693). Known to reach up to 15 kg in Thailand (Jean-Francois, pers. comm. 11/02).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Reproductive behavior assumed only. Replace ASAP (RF).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Roberts, T.R., 1997. Systematic revision of the tropical Asian labeon cyprinid fish genus Cirrhinus, with descriptions of new species and biological observations on C. lobatus. Nat. Hist. Bull. Siam Soc. 45:171-203. (Ref. 33488)

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: การค้า
FAO(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การผลิต; ; publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5005   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00832 (0.00440 - 0.01572), b=3.00 (2.84 - 3.16), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  2.4   ±0.21 se; Based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (Assuming tm=2-4).
Vulnerability (Ref. 59153):  High to very high vulnerability (66 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.