You can sponsor this page

Lutjanus fulvus (Forster, 1801)

Blacktail snapper
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Videos |     Google image
Image of Lutjanus fulvus (Blacktail snapper)
Lutjanus fulvus
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Perciformes (Perch-likes) > Lutjanidae (Snappers) > Lutjaninae
Etymology: Lutjanus: Malay, ikan lutjan, name of a fish.  More on author: Forster.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; น้ำจืด; กร่อย เกี่ยวกับหินโสโครก; ระดับความลึก 1 - 75 m (Ref. 9710).   Tropical; 20°C - 28°C; 34°N - 34°S, 28°E - 134°W (Ref. 55)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Indo-Pacific: East Africa to the Marquesas and Line islands, north to southern Japan, south to Australia (Ref. 9821). Records from the Red Sea and Persian Gulf are outside distributional range (Ref. 114545).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 22.5  range ? - ? cm
Max length : 40.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 55); common length : 25.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 30573); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 34 ปี (Ref. 107771)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 10; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 14; เงี่ยงครีบก้น 3; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 8. This species is distinguished by the following characters: body with greatest depth 2.3-2.8 in SL; preopercular notch and knob well developed; vomerine tooth patch crescentic, without a medial posterior extension; tongue smooth, without teeth; gill rakers of first gill arch 6-7 + 10-14 = 16-20 (including rudiments); caudal fin slightly emarginate; scale rows on back rising obliquely above lateral line. Colour of back and sides tan, grey to brownish, sides usually with a series of narrow yellow of golden-brown stripes, 1 per scale rows, caudal fin blackish, dorsal and caudal fins with a narrow white border; pectoral, pelvic and anal fins yellowish, and a broad yellow rim around posterior eye (Ref. 9821, 90102).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Adults inhabit lagoon and semi-protected seaward reefs (Ref. 9710). They prefer sheltered areas with deep holes or large boulders (Ref. 37816). Benthopelagic (Ref. 58302). Solitary or in loose aggregations (Ref. 90102). Juveniles sometimes found in shallow mangrove swamps and the lower parts of freshwater streams. Adults feed at night on fishes, shrimps, crabs, holothurians and cephalopods (Ref. 30573). Commonly seen in markets, usually fresh. Caught with handlines, traps, and gill nets. This fish sometimes causes ciguatera poisoning, particularly in the Pacific portion of its range (Ref. 9821).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Allen, G.R., 1985. FAO Species Catalogue. Vol. 6. Snappers of the world. An annotated and illustrated catalogue of lutjanid species known to date. FAO Fish. Synop. 125(6):208 p. Rome: FAO. (Ref. 55)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 04 March 2015

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Reports of ciguatera poisoning (Ref. 4690)

Human uses

การประมง: การค้า; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: การค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 24.6 - 29, mean 28 (based on 1452 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01549 (0.01342 - 0.01787), b=2.98 (2.95 - 3.01), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.6   ±0.5 se; Based on diet studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (tmax=4).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (29 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   High.