You can sponsor this page

Pseudobatos productus (Ayres, 1854)

Shovelnose guitarfish
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Pseudobatos productus (Shovelnose guitarfish)
Pseudobatos productus
Picture by Murch, A.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Rhinopristiformes (Shovelnose rays) > Rhinobatidae (Guitarfishes)
  More on author: Ayres.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; กร่อย สัตว์น้ำหน้าดิน; ระดับความลึก 1 - 91 m (Ref. 48844), usually 1 - 13 m (Ref. 48844).   Tropical; 38°N - 18°N, 123°W - 106°W (Ref. 114953)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Eastern Pacific: endemic to the eastern Pacific from San Francisco, USA to the Gulf of California, and possibly to Mazatlan, Mexico (Ref. 48844).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?, range 99 - ? cm
Max length : 119 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 48844); 170.0 cm TL (female); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 9.8 kg (Ref. 40637); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 9.8 kg; อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 16 ปี (Ref. 48844)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

Broad disc is greater in length than width; a relatively smooth dorsal surface except for a single row of thorns around the eyes and extending along the back and tail; a long, pointed snout with a rounded tip; small, rounded, pebble-like teeth; a first dorsal fin that originates closer to the pelvic fin base than to the caudal fin origin; a thick tail and a moderately large caudal fin without a distinct lower lobe. Tooth count: 102-112/98-117. Spiral valve count: 8-10.

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Found on sand or mud bottoms of bays, seagrass beds, estuaries, and near rocky reefs. Nomadic and gregarious. Found singly or in aggregations (Ref. 12951). Burrows in sand during the day, feeds on crabs, worms, clams and small fishes at night (Ref. 12951). Ovoviviparous, with 6 to 28 pups in a litter (Ref. 48844). Females mature by 7 years at 87-99 cm TL; males reaches 91-110 cm TL; birth size at 20-24 cm TL (Ref. 114953). Etymology: The genus comes from the Greek word rhine, meaning shark, and the Latin word batis, meaning ray, in reference to its body form being intermediate between that of a shark and a ray. The species name comes Latin, meaning produced, in reference to its pointed snout (Ref. 48844).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Exhibit ovoviparity (aplacental viviparity), with embryos feeding initially on yolk, then receiving additional nourishment from the mother by indirect absorption of uterine fluid enriched with mucus, fat or protein through specialised structures (Ref. 50449). Adults of both sexes congregate during the breeding season in shallow bays and estuaries and likewise leave when the pupping season is over after mating (Ref. 48844). Gestation lasts for about 12 months (Ref. 48844).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : McEachran, John | ผู้ร่วมมือ

Eschmeyer, W.N., E.S. Herald and H. Hammann, 1983. A field guide to Pacific coast fishes of North America. Boston (MA, USA): Houghton Mifflin Company. xii+336 p. (Ref. 2850)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Near Threatened (NT) ; Date assessed: 17 December 2014

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless (Ref. 2850)

Human uses

การประมง: การค้า; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่
FAO(Publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 15.3 - 25.9, mean 22.4 (based on 149 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5039   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00295 (0.00163 - 0.00533), b=3.05 (2.89 - 3.21), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species & Genus-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.6   ±0.3 se; Based on diet studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ต่ำ, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 4.5 - 14 ปี (tm=7; tmax=11; K=0.1; Fec = 6).
Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (77 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Low.