Oreochromis amphimelas, Manyara tilapia : fisheries

You can sponsor this page

Oreochromis amphimelas (Hilgendorf, 1905)

Manyara tilapia
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Oreochromis amphimelas (Manyara tilapia)
Oreochromis amphimelas
Picture by FAO

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Perciformes (Perch-likes) > Cichlidae (Cichlids) > Pseudocrenilabrinae
Etymology: Oreochromis: Latin, aurum = gold + Greek, chromis = a fish, perhaps a perch (Ref. 45335).  More on author: Hilgendorf.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด; กร่อย กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ.   Tropical; 3°N - 5°S

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Africa: several shallow saline lakes in central Tanzania (Ref. 118630), like lakes Manyara, Eyasi, Kitangiri, Singida and Sulungali (Ref. 5166, 118638).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?, range 8 - ? cm
Max length : 28.0 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 4967)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 12 - 14; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 10-12; เงี่ยงครีบก้น 3; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 8 - 11; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 30 - 32. Diagnosis: Slender bodied tilapia, characterised by its small eye and slender head profile with terminal mouth (Ref. 118638); further a narrow preorbital bone and scales of nape, dorsum and belly are very small, the transition from flank to belly scales abrupt, along a curve from base of pectoral fin to vent (Ref. 2). The upper profile of the head is nearly horizontal and in specimens larger than 130 mm total length there is a steep rise from the occiput to the dorsal fin; the caudal peduncle is long and dorsal and anal fins do not reach its posterior end when adpressed (Ref. 2). Live territorial males have jet black dorsal fins and are black underneath but are pinkish-red on flank and caudal fin; under stress, such as following capture, the flanks darken and the whole fish appear dark grey, apart from the reddish tailfin; females and non-territorial males grey/silver with pale ventral region (Ref. 118638).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Found in lakes (Ref. 4967); small bodied forms are present in Lake Eyasi, Lake Manyara and Lake Sulungali, while large bodied forms can be found in Lake Kitangiri and Lake Singida (Ref. 4967, 118638). It is microphagous (Ref. 54840). A maternal mouthbrooder (Ref. 2, 118638). Limited potential as an aquaculture species, it comprises a high proportion of the catch in lakes where it is found (Ref. 118638). IUCN conservation status is endangered, due to restricted distribution, drought and overfishing (Ref. 118638). There is some indication of hybridization with Oreochromis niloticus and O. esculentus (Ref. 118638).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

A maternal mouthbrooder (Ref. 118638). Breeding cycle of about 7 weeks; there is evidence of biparental mouthbrooding (Ref. 2).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Kullander, Sven O. | ผู้ร่วมมือ

Trewavas, E., 1983. Tilapiine fishes of the genera Sarotherodon, Oreochromis and Danakilia. British Mus. Nat. Hist., London, UK. 583 p. (Ref. 2)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Endangered (EN) (B1ab(i,iii,v)); Date assessed: 31 January 2006

CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง:
FAO(Publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01738 (0.00744 - 0.04060), b=3.03 (2.83 - 3.23), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (35 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.