You can sponsor this page

Chromis chromis (Linnaeus, 1758)

Damselfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Chromis chromis   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos |     Google image
Image of Chromis chromis (Damselfish)
Chromis chromis
Picture by Patzner, R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Pomacentridae (Damselfishes) > Pomacentrinae
Etymology: Chromis: Greek, chromis = a fish, perhaps a perch (Ref. 45335).  More on author: Linnaeus.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; không di cư; Mức độ sâu 2 - 40 m (Ref. 10797).   Subtropical; 46°N - 12°S, 32°W - 36°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Mediterranean Sea: Eastern Atlantic: Along the coast of Portugal to the Gulf of Guinea (St. Thomas Island = São Tomé Island), may also reach Angola. Quoted mainly in the islands (Azores, Salvage, Canary, Annobon, etc.) than on the continent.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 25.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 10797); common length : 13.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 10797)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 14; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 9-11; Tia cứng vây hậu môn 2; Tia mềm vây hậu môn: 9 - 11

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Adults form small shoals in midwater above or near rocky reefs or above seagrass meadows (Posidonia. They feed on small planktonic or benthic animals (Ref. 6760). Reproduce in summer (Ref. 6760). Eggs characterized by adhesive filaments are nested on rocky or sandy bottoms (Ref. 6760). Males guard the eggs (Ref. 6760).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Oviparous, distinct pairing during breeding (Ref. 205). Eggs are demersal and adhere to the substrate (Ref. 205). Breed on rocky or sandy bottoms (Ref. 6760). Males guard the eggs (Ref. 6760).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Allen, Gerald R. | Người cộng tác

Loris, D. and J. Rucabado, 1990. Pomacentridae. p. 842-850. In J.C. Quéro, J.C. Hureau, C. Karrer, A. Post and L. Saldanha (eds.) Check-list of the fishes of the eastern tropical Atlantic (CLOFETA). JNICT, Lisbon; SEI, Paris; and UNESCO, Paris. Vol. 2. (Ref. 10797)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 15 November 2010

CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ; cá để chơi: đúng
FAO(Publication : search) | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 16.2 - 27.8, mean 20.1 (based on 208 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01380 (0.01109 - 0.01718), b=2.93 (2.87 - 2.99), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.8   ±0.4 se; Based on diet studies.
Generation time: 4.8 ( na - na) years. Estimated as median LN(3)/K based on 2 growth studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (35 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.