You can sponsor this page

Scopelarchus guentheri Alcock, 1896

Staring pearleye
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Scopelarchus guentheri (Staring pearleye)
Scopelarchus guentheri
Picture by SFSA

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Aulopiformes (Grinners) > Scopelarchidae (Pearleyes)
Etymology: Scopelarchus: Greek, skopelos = a lantern fish + Greek, archos = anus (Ref. 45335).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Tầng nổi biển sâu; Ở đại duơng, biển (Ref. 51243); Mức độ sâu 0 - 4000 m (Ref. 74511).   Deep-water

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Atlantic Ocean: mainly in tropical areas (Ref. 6601), widespread in the eastern Atlantic with records from ca. 7°N to 23°S, but unknown from the Gulf of Guinea/Benguela Current. Indo-Pacific: in tropical and subtropical areas (Ref. 6601). Eastern Pacific: in the California Current region off southern California and Baja California peninsula (Ref. 35929); off Chile (Ref. 9068). South China Sea (Ref.74511).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 12.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 6601)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 7-8; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 24 - 29; Động vật có xương sống: 46 - 51. Pigment on body limited to dark stripes dorsal and ventral to lateral line (Ref. 6601). Branchiostegal rays: 8 (Ref. 35929).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Oceanic and mesopelagic (Ref. 6601, 58302, 75154). Adults have been captured at depths in excess of 500 m, although they have also been captured in the upper 150 m at night. Larvae have usually been taken in hauls restricted to the upper 100 m. Synchronous hermaphrodites (Ref. 10755). Oviparous, with planktonic larvae (Ref. 35929).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Oviparous (Ref. 35929). Also Ref. 103751.

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Johnson, R.K., 1990. Scopelarchidae. p. 393-397. In J. C. Quero, J. C. Hureau, C. Karrer, A. Post and L. Saldanha (eds.) Check-list of the fishes of the eastern tropical Atlantic (CLOFETA). JNICT, Lisbon; SEI, Paris; and UNESCO, Paris. Vol. 1. (Ref. 10755)

IUCN Red List Status (Ref. 119314)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 22 May 2012

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 2.9 - 9.3, mean 4.6 (based on 2780 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5625   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01122 (0.00514 - 0.02450), b=3.04 (2.87 - 3.21), in cm Total Length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.2   ±0.7 se; Based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 69278):  .
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .