You can sponsor this page

Oreochromis mortimeri (Trewavas, 1966)

Kariba tilapia
Upload your photos and videos
Google image
Image of Oreochromis mortimeri (Kariba tilapia)
Oreochromis mortimeri
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Perciformes (Perch-likes) > Cichlidae (Cichlids) > Pseudocrenilabrinae
Etymology: Oreochromis: Latin, aurum = gold + Greek, chromis = a fish, perhaps a perch (Ref. 45335);  mortimeri: Named for M.A.E. Mortimer, a fish culturist who conducted a great deal of productive fish culture research in Zambia between 1951 and 1965 (Ref. 13337).  More on author: Trewavas.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ.   Tropical; 10°S - 19°S

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Africa: Middle Zambezi and its tributaries, including Luangwa River (except probably the upper reaches of its tributaries Lunsemfwa and Mulungwishi above the escarpment), Hunyani River and Lake Kariba (Ref. 5166). Introduced to Kipopo and the Lufira River (upper Congo River basin) in Democratic Republic of the Congo (Ref. 1978).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 22.0  range ? - ? cm
Max length : 48.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 5309); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 4.1 kg (Ref. 13337); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 8 ปี (Ref. 2)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 16 - 17; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 10-13; เงี่ยงครีบก้น 3; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 10 - 12; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 29 - 30. Diagnosis: jaws greatly enlarged in mature males; scales in 2-3 rows on cheek; caudal peduncle relatively shorter than in O. mossambicus (Ref. 2). In life greenish grey (Ref. 2), green-blue (Ref. 52307) or grey-blue with a darker spot on each scale (Ref. 2, 52307). Females and immature males often with 1-3 dark mid-lateral blotches (Ref. 2, 52307), which may appear only as the fish dies (Ref. 2). Breeding males: predominantly iridescent blue-green to bronze (Ref. 2, 52307), with iridescent spots on dorsal and caudal fins (Ref. 2), a dorsal fin with a red edge that is not as pronounced as in O. mossambicus, and a narrow (as opposed to wide) red band at posterior end of caudal fin (Ref. 12524, 13337).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Forms schools (Ref. 2, 54048). Is mainly diurnal; salt-tolerant (Ref. 2). Feeds mainly on (filamentous) algae (Ref. 2, 12524, 13337, 52307, 54048) and diatoms, as well as higher plants (Ref. 2, 52307), dipterous larvae, cladocerans, copepods (Ref. 2), aquatic and terrestrial insects, shrimps, worms (Ref. 12524, 13337, 54048) and mollusks (Ref. 54048). Mouthbrooder; spawns several times per year (Ref. 12524, 13337, 54048).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Nest a saucer-shaped depression with a raised mound in the middle (Ref. 12524, 13337), made by the male in a breeding arena in shallow water down to about 4m (Ref. 54048). Females are lured to these through male courtship displays; female collects eggs in mouth after spawning and fertilisation, and moves off; mouthbrooding females may shoal together and do not feed at this time; eggs hatch after about ten days but remain in the mouth for a further few days; juveniles make short feeding sorties once the storage yolk is used up, but seldom stray far and dart into her mouth when danger threatens; after about another 10 days young are released in warm shallow water in the margins (nursery areas), where they feed independently in small shoals (Ref. 54048). Young released from mouthbrooding female are about 1cm long (Ref. 2). Female returns to the breeding arena where she spawns again (Ref. 54048).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Kullander, Sven O. | ผู้ร่วมมือ

Trewavas, E., 1983. Tilapiine fishes of the genera Sarotherodon, Oreochromis and Danakilia. British Mus. Nat. Hist., London, UK. 583 p. (Ref. 2)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Critically Endangered (CR) (A2ae); Date assessed: 01 March 2007

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: การค้า; การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การทดลอง; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่
FAO(Publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01862 (0.00888 - 0.03903), b=3.03 (2.85 - 3.21), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  2.2   ±0.0 se; Based on diet studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (tmax=8).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (39 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.