You can sponsor this page

Sebastes viviparus Krøyer, 1845

Norway redfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Sebastes viviparus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos |     Google image
Image of Sebastes viviparus (Norway redfish)
Sebastes viviparus
Picture by Dolgov, A.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Scorpaeniformes (Scorpionfishes and flatheads) > Sebastidae (Rockfishes, rockcods and thornyheads) > Sebastinae
Etymology: Sebastes: Greek, sebastes = august, venerable (Ref. 45335).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển gần đáy; Mức độ sâu 50 - 300 m (Ref. 35388).   Temperate; 71°N - 50°N, 50°W - 21°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Northeast Atlantic: Norwegian coast from Kattegat to Tanafjord in Finnmark, rare off Bear Island, northern part of North Sea, around Shetland Islands, Scotland, northern England, Wales and Ireland, rare in the English Channel; Rockall Bank, common around Faroes and Iceland; sporadic off East Greenland.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 10 - 15 cm
Max length : 66.5 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 106276); common length : 25.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 4570); Khối lượng cực đại được công bố: 1.0 kg (Ref. 35388); Tuổi cực đại được báo cáo: 40 các năm (Ref. 35388)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabit rocky bottoms, close to the shore, between 10 and 150 m, but also recorded at 760 m (Ref. 4570). Live in shoals and moves closer to the shore in the summer (Ref. 35388). Feed on various small crustaceans and young fishes (Ref. 4570). Viviparous (Ref. 34817).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Ovoviviparous.

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Wheeler, A., 1992. A list of the common and scientific names of fishes of the British Isles. J. Fish Biol. 41(suppl.A):1-37. (Ref. 5204)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)


CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO(Các nghề cá: Sản xuất; publication : search) | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 6.8 - 9.8, mean 7.8 (based on 186 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01096 (0.00689 - 0.01745), b=3.06 (2.92 - 3.20), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species & Genus-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.0   ±0.67 se; Based on food items.
Generation time: 15.7 ( na - na) years. Estimated as median LN(3)/K based on 1 growth studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Rất thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là hơn 14 năm (K=0.07; tm=20; tmax=40).
Vulnerability (Ref. 59153):  High to very high vulnerability (71 of 100) .