You can sponsor this page

Strongylura leiura (Bleeker, 1850)

Banded needlefish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | Year 2100
Reviewed map
Strongylura leiura   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos |     Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Strongylura leiura (Banded needlefish)
Strongylura leiura
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Beloniformes (Needle fishes) > Belonidae (Needlefishes)
Etymology: Strongylura: Greek, strongylos = round + Greek, oura = tail (Ref. 45335).  More on author: Bleeker.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển; Thuộc về nước lợ Cùng sống ở rạn san hô; Ở đại duơng, biển (Ref. 51243); Mức độ sâu 0 - 3 m (Ref. 86942).   Tropical; 30°N - 40°S, 20°E - 168°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-West Pacific: Somalia (Ref. 30573) and Tanzania to Durban, South Africa (Ref. 3130) east to Pakistan, India, Sri Lanka and southeast Asia to New Guinea, Australia, and the Philippines. Reported from southern China (Ref. 5317). The Australian population is regarded as subspecies Strongylura leiura ferox by Parin (1967) (Ref. 1602).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 100.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 3678); common length : 35.0 cm OT con đực/không giới tính; (Ref. 9682)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 17-21; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 23 - 25. Laterally compressed; origin of dorsal fin over 7th-10th ray of anal fin; dorsal fin rays 17-21; anal fin rays 23-25; caudal peduncle without lateral keels; caudal fin emarginate; predorsal scales moderately small, 130-180 (Ref. 9682). Caudal fin sub truncate; a black bar on cheek between opercle and preopercle; greenish dorsally, grading to silvery white ventrally.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabit coastal waters and estuaries (Ref. 5213). Larvae and early juveniles are found in mangroves (Ref. 43081). Feed mainly on small fishes (Ref. 3130) and crustaceans (Ref. 43081). Oviparous (Ref. 205). Eggs may be found attached to objects in the water by tendrils on the egg's surface (Ref. 205). Marketed fresh (Ref. 9682).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Collette, Bruce B. | Người cộng tác

Randall, J.E., G.R. Allen and R.C. Steene, 1990. Fishes of the Great Barrier Reef and Coral Sea. University of Hawaii Press, Honolulu, Hawaii. 506 p. (Ref. 2334)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)


CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; cá để chơi: đúng
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 24.7 - 29.3, mean 28.5 (based on 2798 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5001   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00145 (0.00074 - 0.00281), b=3.05 (2.89 - 3.21), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species & Genus-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.9   ±0.64 se; Based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 69278):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate to high vulnerability (51 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   High.