You can sponsor this page

Congresox talabonoides (Bleeker, 1853)

Indian pike conger
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Congresox talabonoides (Indian pike conger)
Congresox talabonoides
Picture by Chua, E.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Anguilliformes (Eels and morays) > Muraenesocidae (Pike congers)
Etymology: Congresox: Latin, conger = conger + Esox = old name for "pike" (Ref. 45335).  More on author: Bleeker.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển; Thuộc về nước lợ Tầng đáy biển sâu; sống cả ở nước ngọt và nuớc mặn (Ref. 51243); Mức độ sâu 800 - 875 m (Ref. 44037).   Tropical; 26°N - 8°S, 33°E - 127°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-West Pacific: From the Red Sea to Java and Sulawesi (Ref. 9830) north to the Philippines, Hong Kong and Taiwan (7238).

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 122 - 125 cm
Max length : 250 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 7238); common length : 180 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 7238)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Tia cứng vây hậu môn 0; Động vật có xương sống: 132 - 135. Body robust and eel-shaped; mouth very large, with gape reaching well beyond eye; dorsal fin inserted before gill-openings, 57-68 fin-rays before level of vent; pectoral fins relatively small, about 4 times in head length; lateral line pores before level of anus 41 or 42 (Ref. 4832).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found in coastal waters and estuaries, on soft bottom (Ref. 30573). Feeds at night, on bottom fishes and crustaceans (Ref. 30573). Marketed mainly fresh. Caught also by bag (dol) net.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Castle, P.H.J., 1984. Muraenesocidae. In W. Fischer and G. Bianchi (eds.) FAO species identification sheets for fishery purposes. Western Indian Ocean (Fishing Area 51). Volume III. FAO, Rome. (Ref. 7238)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)


CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes (gen., sp.) | DiscoverLife | ECOTOX | Faunafri | Fishtrace | GenBank(genome, nucleotide) | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Cây Đời sống | Wikipedia(Go, tìm) | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 5.4 - 11.7, mean 6.8 (based on 18 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.7500   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00112 (0.00049 - 0.00257), b=2.97 (2.77 - 3.17), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.3   ±0.75 se; Based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 69278):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Fec=310,000-920,000).
Prior r = 1.19, 95% CL = 0.79 - 1.79, Based on 1 stock assessment.
Vulnerability (Ref. 59153):  High to very high vulnerability (74 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.