You can sponsor this page

Galaxias zebratus (Castelnau, 1861)

Cape galaxias
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Galaxias zebratus (Cape galaxias)
Galaxias zebratus
Picture by Marr, S.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Osmeriformes (Smelts) > Galaxiidae (Galaxiids) > Galaxiinae
Etymology: Galaxias: Greek, galaxias, ou = a kind of fish (Ref. 45335).  More on author: Castelnau.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ.   Subtropical; 18°C - 24°C (Ref. 12468); 30°S - 34°S

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Africa: endemic to South Africa, occurs in Cape coastal streams and rivers from the Krom and upper Gamtoos River systems (south coast) to the Clanwilliam Olifants system (west coast)(Ref. 32965, 52193, 93589, 93786).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?, range 4 - 4 cm
Max length : 7.5 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 52193)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 9-13; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 9 - 14; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 36 - 42. Diagnosis: body slender and cylindrical, without scales; dorsal fin placed far back over anal fin; caudal fin truncated; mouth terminal, jaws with teeth; large eyes; internal organs visible in live specimens (Ref. 52193). Loss of two laterosensory pores beneath the lower jaw; elongate caudal peduncle (Ref. 93822).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

May penetrate some distance inland and is widespread in lakes and rivers (Ref. 3563), which may be either acid (pH 5-6,5) or alkaline (pH 8-9) (Ref. 93592, 93822). Prefers gentle currents within shelter of banks near the head of pools (Ref. 3563, 52193). Small but extremely hardy, they are known to tolerate a wide range of water and temperature conditions (Ref. 5214, 6164, 52193, 93591, 93592). Feeds on small drifting invertebrates (Ref. 7248, 52193). Spawning period occurs in spring up to middle of summer (Ref. 5214, 33843, 52193), depending on the conditions (Ref. 52193). Ripe eggs are demersal, relatively large and numbering about 30-40 (Ref. 93592). Their small size and cryptic color enable them to avoid predators (Ref. 52193).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Breeding occurs in spring or summer depending on local conditions (Ref. 52193). Galaxias zebratus does not migrate to the sea for breeding purposes (Ref. 41543, 93592).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Berra, Tim M. | ผู้ร่วมมือ

Skelton, P.H., 2001. A complete guide to the freshwater fishes of southern Africa. Cape Town (South Africa): Struik Publishers, 395 p. (Ref. 52193)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 01 March 2007

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: ไม่มีผลประโยชน์; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: การค้า
FAO(Publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00417 (0.00171 - 0.01019), b=3.13 (2.92 - 3.34), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.5   ±0.37 se; Based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ต่ำ, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 4.5 - 14 ปี (Fec<50).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .