You can sponsor this page

Gnathonemus longibarbis (Hilgendorf, 1888)

Longnose stonebasher
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Gnathonemus longibarbis (Longnose stonebasher)
Gnathonemus longibarbis
Picture by de Vos, L.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Osteoglossiformes (Bony tongues) > Mormyridae (Elephantfishes)
Etymology: Gnathonemus: Greek, gnathos = jaw + Greek, nema = filament (Ref. 45335).  More on author: Hilgendorf.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด สัตว์น้ำหน้าดิน; สัตว์น้ำจืดที่มีการอพยพอย่างแท้จริงภายในแหล่งน้ำจืดเท่านั้น (Ref. 10608); ระดับความลึก 27 - 45 m (Ref. 9606).   Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Africa: Victoria Nile (Ref. 1880), Lake Kyoga (Ref. 4903), Lake Victoria basin (Ref. 34290), Middle Akagera River system (Ref. 46152), Malagarazi River (Ref. 54847, 98755), Lake Tanganyika (Ref. 45485).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?, range 10 - ? cm
Max length : 36.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 52331)

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

In Lake Kyoga abundant among or near water lilies (Ref. 49805) and in Lake Victoria it occurs in shallow, inshore waters over sandy and rocky shores (Ref. 4903, 97924), seasonally over muddy bottoms adjacent to papyrus swamps or deep water near rocky islands (Ref. 9606, 97924). Feeds on bottom and in marginal vegetation; insectivorous (chironomid larvae, Povilla, Odonata larvae), but arthropods, oligochaetes and fish eggs are also eaten (Ref. 12526). Uses sensitive pointed addition to chin for testing holes in mud, papyrus roots and between stones to locate underwater insects (Ref. 36900). Rotates body to almost vertical position, searches substrate and grabs prey into mouth; produces weak electric organ discharge for navigation and to warn off other organisms (Ref. 97924). Oviparous (Ref. 205). Breeds twice a year during the rainy seasons, and migrates up rivers to spawn (Ref. 10608).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Gosse, J.-P., 1984. Mormyridae. p. 63-122. In J. Daget, J.-P. Gosse and D.F.E. Thys van den Audenaerde (eds.) Check-list of the freshwater fishes of Africa (CLOFFA). ORSTOM, Paris and MRAC, Tervuren. Vol. 1. (Ref. 3203)

IUCN Red List Status (Ref. 119314)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 16 December 2015

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: ไม่มีผลประโยชน์
FAO(Publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5625   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01288 (0.00598 - 0.02775), b=2.84 (2.66 - 3.02), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.2   ±0.3 se; Based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (Fec = 502).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (29 of 100) .