You can sponsor this page

Gerres cinereus (Walbaum, 1792)

Yellow fin mojarra
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Videos |     Sounds | Google image
Image of Gerres cinereus (Yellow fin mojarra)
Gerres cinereus
Picture by Patzner, R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Gerreidae (Mojarras)
Etymology: Gerres: Latin, gerres = a kind of anchovies; cited by Plinius.  More on author: Walbaum.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ Cùng sống ở rạn san hô; sống cả ở nước ngọt và nuớc mặn (Ref. 51243); Mức độ sâu 1 - 15 m (Ref. 9710).   Subtropical; 33°N - 23°S, 98°W - 34°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Atlantic: Bermuda and Florida, USA; Bahamas, northern Gulf of Mexico, around Caribbean, including Antilles and south American coast (Ref. 26938) to Rio de Janeiro, Brazil.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 20.0, range 19 - ? cm
Max length : 41.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 7251); common length : 30.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 6077); Khối lượng cực đại được công bố: 530.00 g (Ref. 40637)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 7. Silvery with about seven faint pinkish bars on side on body; pelvic fins yellow (Ref. 13442).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits shallow coastal waters in open sandy and surf areas, seagrass beds, near reefs, and mangrove channels (Ref. 7251). Enters brackish water, sometimes even fresh water (Ref. 3722). May occur in small aggregations (Ref. 3722). Feeds on benthic invertebrates such as worms, clams, crustaceans (Ref. 3722); also feeds on insects (Ref. 9303). Often seen feeding in sand patches among reefs by thrusting its mouth into the sediment and expelling sand from the gill openings (Ref. 13442). Easily approached (Ref. 9710). Marketed fresh but not highly esteemed; also processed into fishmeal (Ref. 3722).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Woodland, David J. | Người cộng tác

Bussing, W.A., 1995. Gerreidae. Mojarras. p. 1114-1128. In W. Fischer, F. Krupp, W. Schneider, C. Sommer, K.E. Carpenter and V. Niem (eds.) Guia FAO para Identification de Especies para lo Fines de la Pesca. Pacifico Centro-Oriental. 3 Vols. FAO, Rome. (Ref. 9303)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 01 March 2010

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Reports of ciguatera poisoning (Ref. 30911)

Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ; mồi: occasionally
FAO(Publication : search) | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 23.4 - 28.1, mean 27.3 (based on 792 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01288 (0.00992 - 0.01674), b=3.05 (3.01 - 3.09), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.5   ±0.2 se; Based on diet studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 69278):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (K=0.60; tm=1.5).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (24 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Medium.