You can sponsor this page

Gempylus serpens Cuvier, 1829

Snake mackerel
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Gempylus serpens (Snake mackerel)
Gempylus serpens
Picture by Cambraia Duarte, P.M.N. (c)ImagDOP

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Perciformes (Perch-likes) > Gempylidae (Snake mackerels)
Etymology: Gempylus: Greek, gempylos = a kind of fish (Ref. 45335).  More on author: Cuvier.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; สัตว์น้ำที่อาศัยและอพยพภายในทะเลเท่านั้น (Ref. 51243); ระดับความลึก 0 - 600 m (Ref. 13628), usually 0 - 200 m (Ref. 89423).   Deep-water; 42°N - 40°S, 180°W - 180°E (Ref. 6181)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Worldwide in tropical and subtropical seas. Adults also often caught in temperate waters. Specimen caught on the Atlantic side of South Africa (33°08'S 16°47'E at 700 m) (Ref. 6193) probably strayed from the Indian Ocean.

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?, range 50 - ? cm
Max length : 100.0 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 6181); common length : 60.0 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 6181)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 27 - 33; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 10-14; เงี่ยงครีบก้น 3; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 10 - 12; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 48 - 55. Body is elongated and strongly compressed. The mouth is large with fang-like teeth. There are two lateral lines, both originating below the first spine of the dorsal fin. The upper lateral line follows the dorsal contour of the body to the end of the first dorsal fin base. The lower descends gradually posterior to about the tip of the pectoral fin and runs mid-laterally. Body color is uniformly dark brown; all fins dark brown with somewhat darker margins.

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Strictly oceanic and usually solitary (Ref. 6181). Adults migrate to the surface at night while larvae and juveniles are found near the surface during the day (Ref. 6181). Feed on fishes, cephalopods and crustaceans (Ref. 9302). Males mature at 43 cm SL, females at 50 cm (Ref. 36731). Eggs and larvae are pelagic (Ref. 6766). Sold frozen, as sausages or fish cake (Ref. 9302). Not eaten raw, but cooked in any way, also dried (Ref. 7364).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Parin, Nikolay V. | ผู้ร่วมมือ

Nakamura, I. and N.V. Parin, 1993. FAO Species Catalogue. Vol. 15. Snake mackerels and cutlassfishes of the world (families Gempylidae and Trichiuridae). An annotated and illustrated catalogue of the snake mackerels, snoeks, escolars, gemfishes, sackfishes, domine, oilfish, cutlassfishes,. scabbardfishes, hairtails, and frostfishes known to date. FAO Fish. Synop. 125(15):136 p. (Ref. 6181)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 23 August 2012

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: มีการค้าเพียงเล็กน้อย; เหยื่อ: occasionally
FAO(Publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 18.1 - 29, mean 27 (based on 7334 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 1.0000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.4   ±0.70 se; Based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ความสูง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลาน้อยกว่า 15 เดือน (Fec=300,000).
Vulnerability (Ref. 59153):  High vulnerability (61 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.